Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1jmWmYlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

VIẾT CHO NĂM MỚI KHI TUỔI 40 SẮP VỀ. - Sang Nguyen From HR Strategy

VIẾT CHO NĂM MỚI KHI TUỔI 40 SẮP VỀ. 💞 (đây là bài dự thi, nhà mình đi ngang qua like giúp Sang hen, lấy quà tết từ công ty hehe, thanks all) Tôi - cái con nhỏ đam mê du lịch, đam mê làm từ thiện và đam mê công việc.😍 Tôi còn nhớ ... View more
Answer hZWXnZxokWqXmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aamZabiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Seach: Operation Manager (Offset, Gravure, Maintenance)

👉Tuyển dụng trong ngành #printing vị trí Operation Manager (Offset, Gravure, Maintenance)


👉Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc trong công ty in ấn, có kinh nghiệm quản lý team: Offset, Gravure và Maintenance

- Tiếng anh tốt, từng làm qua công ty nước ngoài.

- Có kiến thức về ISO 9001, BRC🔑Mức lương: $2000 - $2500

Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6 ((7:45am-4:45pm)

Nơi làm việc tại: Bình Dương.👉Thông tin chi tiết xem thêm qua JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-binh-duong-manager-oper...💥Liên hệ để biết thêm thông tin qua:

- Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn

- Phone/viber/zalo: 0918 082 881.

- ID Skype: sangrom👉💞💞💞💞💞🔑🔑🔑🔑🔑#hrstrategy #hrstrategyheadhunter #Operation_Manager #Offset #Gravure #Maintenance

 

Answer hZWXnZxokWqXmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aal5aZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Employee Relations Manager _ Đồng Nai

💥THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Employee Relations Manager Mọi người ơi, Sang đang cần mời ứng viên làm việc tại Đồng Nai, với khung lương từ 25,000,000 - 30,000,000 VND. - Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6.
🔑Với yêu cầu sau: - Phụ trách quản lý quan hệ lao động trong công ty - Tạo sự gắn kết giữa CBCNV và công ty - Quản lý thực hiện quy định của công ty - Tư vấn thông tin quan hệ lao động - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền - Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm - Hỗ trợ bộ phận quản lý vấn đề bảo hiểm của người lao động. - Chủ động đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công việc cho các bộ phận trong Công ty - Thực hiện việc xử lý vi phạm khi phát hiện những trường hợp vi phạm quan hệ lao động. - Triển khai thực hiện có hiệu quả để góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Tiếng anh giao tiếp tốt
🔑Xem thêm JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-manager-employ...
👉Liên hệ để biết thêm thông tin qua: - Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn - Phone/viber/zalo: 0918 082 881 - ID Skype: sangrom
#hrstrategy #hrstrategyheadhunter
Answer hZWXnZxokWqXmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aal5aYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

New Job: Employee Relations Manager _ Dong Nai - HR Strategy

💥THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Employee Relations Manager Mọi người ơi, Sang đang cần mời ứng viên làm việc tại Đồng Nai, với khung lương từ 25,000,000 - 30,000,000 VND. - Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6.
🔑Với yêu cầu sau: - Phụ trách quản lý quan hệ lao động trong công ty - Tạo sự gắn kết giữa CBCNV và công ty - Quản lý thực hiện quy định của công ty - Tư vấn thông tin quan hệ lao động - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền - Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm - Hỗ trợ bộ phận quản lý vấn đề bảo hiểm của người lao động. - Chủ động đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công việc cho các bộ phận trong Công ty - Thực hiện việc xử lý vi phạm khi phát hiện những trường hợp vi phạm quan hệ lao động. - Triển khai thực hiện có hiệu quả để góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Tiếng anh giao tiếp tốt
🔑Xem thêm JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-manager-employ...
👉Liên hệ để biết thêm thông tin qua: - Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn - Phone/viber/zalo: 0918 082 881 - ID Skype: sangrom
Answer hZWXnZxokWqXmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aal5aXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job: Employee Relations Manager _ HR Strategy

💥THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Employee Relations Manager Mọi người ơi, Sang đang cần mời ứng viên làm việc tại Đồng Nai, với khung lương từ 25,000,000 - 30,000,000 VND. - Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6.
🔑Với yêu cầu sau: - Phụ trách quản lý quan hệ lao động trong công ty - Tạo sự gắn kết giữa CBCNV và công ty - Quản lý thực hiện quy định của công ty - Tư vấn thông tin quan hệ lao động - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền - Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm - Hỗ trợ bộ phận quản lý vấn đề bảo hiểm của người lao động. - Chủ động đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công việc cho các bộ phận trong Công ty - Thực hiện việc xử lý vi phạm khi phát hiện những trường hợp vi phạm quan hệ lao động. - Triển khai thực hiện có hiệu quả để góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Tiếng anh giao tiếp tốt
🔑Xem thêm JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-manager-employ...
👉Liên hệ để biết thêm thông tin qua: - Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn - Phone/viber/zalo: 0918 082 881 - ID Skype: sangrom
Answer hZWXnZxokWqXmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aal5aWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Dự Án Khu Đô Thị Vĩnh Hà Hòa Bình

I. Tổng Quan Dự Án... View more
Answer hZWXnZ1glmydnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aalZeSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Alert: HR Director - $3000 - $5000 - HCM- From Sang Nguyen HR Strategy

Mùa thu thay áo mới, mùa đông chuẩn bị đến rùi, đừng để gía lạnh lấn chiếm hồn ta, cùng HR Strategy thổi nóng lên với vị trí: HR Director – IT Industry nhé:


Ứng viên sẽ phụ trách:

- Management of the HR dept. 

- Strategic and risk management 

- Staffing and employment: 

- Learning and development 

- Performance Appraisal: 

- Rewards 

- HR controlling and Policy Formulation 


Và với khung lương từ $3000 - $5000 và thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6.


Yêu cầu:

- Ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành công nghệ hoặc ngành dịch vụ từ các tập đoàn nước ngoài.

- Tiếng anh giao tiếp tốt.

- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ quan hành chính chính phủ cũng như các phòng ban nội bộ.

- Kiến thức sâu rộng về luật pháp lao động.

- Quản lý tổ chức, kỹ năng phân tích và xử lý giải quyết vấn đề tốt.


Anh/Chị hoặc người thân quan tâm vui lòng apply CV online, hoặc gởi profile qua email resume@hrstrategyvn.com hoặc gọi điện thoại/zalo/viber theo số 0918 082 881 (gặp Ms. Sang)


Rất sẵn lòng giúp các anh chị trong công việc.

#hotjob #hrdirector #hrstrategyheadhunter #tuyendungvieclam

Answer hZWXnZ1glmydnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZm52TiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWXnZ1jmWmYlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...