Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJ1ikW-dlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Job Posting: HR Manager (Use English & Chinese) ( Manufacturinng) _$2000 - $3000 _ Tay Ninh.

Job Posting: HR Manager  (Use English & Chinese)_ $2000 - $3000 _ Tay Ninh.

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là một tập đoàn sản xuất trong ngành May mặc. Hiện nay, công ty đang cần tuyển vị trí HR Manager (Use English & Chinese)

  • Nơi làm việc: Tây Ninh
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 – 1/2 Thứ 7
  •  Báo cáo cho: HR Director (tập đoàn) & Tổng Giám Đốc tại VN
  • Quy mô công ty: 1000 người
  • Quản lí nhóm: 5 nhân viên   

View more JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-tay-ninh-manager-hr-manager/

If it suits you & your friends in career path, please email your CV to sang.nguyen@hrstrategy.vn. For further support please call/viber/zalo to Ms. Sang at 0918 082 881 or Skype ID: sangrom.

Thanks a lot.
www.hrstrategy.vn

Answer hZWXnJxpmG2VlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: Shipping Port Operator Manager ( Supply chain, Transportation ) _$1500 - $3000 _ Hai Phong.

Thân gửi các ứng viên,... View more
Answer hZWXnJxpmG2VlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

shipping

Answer hZWXnJxpmG2VlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJqaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: Japanese Interpreter (Manufacturing)_ $500 - $700_ HCM

Thân gửi các ứng viên,... View more
Answer hZWXnJxpmG2VlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJaYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Phiên dịch tiếng Hàn $800 - $1200 - HRSTRATEGY

Answer hZWXnJxpmG2VlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Phiên dịch tiếng Hàn $800 - $1200 - HRSTRATEGY

 Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là một công ty về sản xuất linh kiện điện tử. Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí: Korean Interpreter.

Thông tin công việc như sau:

Korean Interpreter_Bien Hoa _$800 _ $1000 _Dong Nai
Xem mô tả công việc: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-specialist-korean-interpreter/

Korean Interpreter__ $900 - $1200 _ HCM

Xem mô tả công việc: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-city-specialist-korean-interpreter-work-in-employee-relations-part/

Anh/ Chị hay người thân quan tâm, xin vui lòng gửi CV ứng tuyển qua mail: hr.recruitment.hrstrategy02@gmail.com hoặc gọi điện thoại/Viber theo số: 0937 823 782  (Ms Vy) để biết thêm thông tin và được hỗ trợ.
Xin cảm ơn.

www.HRStrategy.vn

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao)

HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market)

Answer hZWXnJxpmG2VlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJaWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: Korean Interpreter _ HCM & Dong Nai _ From HR Strategy

Dear All ,


 Currently, HR Strategy has some urgent Korean Interpreter jobs. Please help to forward to your friend in your network. Thank you very much.


View job posting here:

Korean Interpreter_Bien Hoa_Dong Nai

View JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-specialist-kor...

Korean Interpreter_HCM

View JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-city-specia...

If it suits to you & your friend in career path, please apply online

your Resume (CV) to hr.recruitment.hrstrategy02@gmail.com or contact Phone/ Zalo/ Viber to Ms. Vy at 0937 823 782. Thanks alot.

Thanks & Best Regards,

Answer hZWXnJxpmG2VlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJaViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWXnJ1ikW-dlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...