Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhjl3GampqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

HR Manager _$2000 - $3000 _ 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞

𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒂̂𝒚 𝐠𝐚̣𝐨 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠

𝐀𝐢 "𝐦𝐨̀" 𝐉𝐨𝐛 𝐦𝐨̛́𝐢 (𝐇𝐑 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫) 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞 

Hiện tại Sang đang hỗ trợ khách hàng là công ty sản xuất trong ngành FMCG với quy mô trên 500 người, cần tuyển dụng vị trí 𝑯𝑹 𝑴𝒂𝒏𝒂𝒈𝒆𝒓

Với khung lương: $2000 - $3000, Làm việc tại Bến Tre (Thứ 2 – Thứ 6)

YÊU CẦU:

- Ứng viên có kinh nghiêm 5 năm cấp quản lý bộ phận HR & Admin tại các công ty nhà máy sản xuất ngành FMCG hoặc các ngành tương tự.

- 𝐶𝑜́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐻𝑅, 𝑐𝑜́ 𝑡𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛.

- Có khả năng phân tích xu hướng thị trường và xử lý các vấn đề liên quan đến luật lao động trong công ty sản xuất

- Tiếng anh sử dụng tốt.

view JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ben-tre-manager-hr-mana...

Anh Chị Em quan tâm vui lòng liên hệ thông tin về:

Email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn or call/zalo/viber: 0918 082 881 (Ms. Sang) / Skype ID: sangrom.. Để được hỗ trợ thêm thông tin.

#job #HRManager #HRStrategyg #bentre

Answer hZWYmJdpk3KVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVlJeaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

IT Head

Answer hZWYmJdpk3KVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUnZyZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: Total Rewards Supervisor - $1500 - $2000 - From HR Strategy Headhunter

Job Posting: Total Rewards Supervisor - $1500 - $2000 - Real estate - HCMC

1. Total Rewards:

Analyze and review compensation and benefits programs and recommend changes and improvements. Propose and manage C&B policies and processes. Conduct job evaluation, salary structure, salary survey. Support in the Annual Salary review process. Review the bonus scheme.

2.Budgeting:

3. Be in-charge of personnel budgeting and comparison (monthly/quarterly)

3. Performance Management: Be in-charge of data consolidation and reports.

4. Others: Data analysis Manage and update Internal Regulation, Collective Agreement. Be in charge of C&B reports Be in charge of C&B memos such as Promotion, Internal transfer…. Other tasks assigned by C&B Manager


Company size: over 1.000 employees

Work Time: 8 AM – 5 PM (Monday to Friday + 2 Saturday mornings/month)

Report to: C&B Manager and HR Director


If it suits to you & your friends in career path, please apply online your Resmse (CV) to sang.nguyen@hrstrategy.vn or call/zalo/viber to 0918 082 881 (Ms.Sang)/ Skype ID: sangrom for more information for further supports.

Answer hZWYmJdpk3KVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUm5aYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: Total Rewards Supervisor - $1500 - $2000 - HCMC - From HR Strategy Headhunter

Job Posting: Total Rewards Supervisor - $1500 - $2000 - Real estate - HCMC

1. Total Rewards:

Analyze and review compensation and benefits programs and recommend changes and improvements. Propose and manage C&B policies and processes. Conduct job evaluation, salary structure, salary survey. Support in the Annual Salary review process. Review the bonus scheme.

2.Budgeting:

3. Be in-charge of personnel budgeting and comparison (monthly/quarterly)

3. Performance Management: Be in-charge of data consolidation and reports.

4. Others: Data analysis Manage and update Internal Regulation, Collective Agreement. Be in charge of C&B reports Be in charge of C&B memos such as Promotion, Internal transfer…. Other tasks assigned by C&B Manager


Company size: over 1.000 employees

Work Time: 8 AM – 5 PM (Monday to Friday + 2 Saturday mornings/month)

Report to: C&B Manager and HR Director


If it suits to you & your friends in career path, please apply online your Resmse (CV) to sang.nguyen@hrstrategy.vn or call/zalo/viber to 0918 082 881 (Ms.Sang)/ Skype ID: sangrom for more information for further supports.

Answer hZWYmJdpk3KVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUm5aXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: Total Rewards Supervisor - $1500 - $2000 - Real estate - HCMC - From HR Strategy Headhunter

Job Posting: Total Rewards Supervisor - $1500 - $2000 - Real estate - HCMC

1. Total Rewards:

Analyze and review compensation and benefits programs and recommend changes and improvements. Propose and manage C&B policies and processes. Conduct job evaluation, salary structure, salary survey. Support in the Annual Salary review process. Review the bonus scheme.

2.Budgeting:

3. Be in-charge of personnel budgeting and comparison (monthly/quarterly)

3. Performance Management: Be in-charge of data consolidation and reports.

4. Others: Data analysis Manage and update Internal Regulation, Collective Agreement. Be in charge of C&B reports Be in charge of C&B memos such as Promotion, Internal transfer…. Other tasks assigned by C&B Manager


Company size: over 1.000 employees

Work Time: 8 AM – 5 PM (Monday to Friday + 2 Saturday mornings/month)

Report to: C&B Manager and HR Director


If it suits to you & your friends in career path, please apply online your Resmse (CV) to sang.nguyen@hrstrategy.vn or call/zalo/viber to 0918 082 881 (Ms.Sang)/ Skype ID: sangrom for more information for further supports.

Answer hZWYmJdpk3KVmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUm5aWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HR Strategy Job: HRBP Manager _$2000 - $3000 _Bến Tre - From HR Strategy Headhunter

Một năm với nhiều biến động, thị trường tuyển dụng đã sôi động trở lại, đây cũng là cơ hội cho nhiều ứng viên sau khi kết thúc làm việc hoặc các công ty đã ngưng hoạt động, vị trí thì có quan trọng là cả 2 có tìm thấy nhau hay không.


Mong rằng vị trí tuyển dụng mới này sẽ là cầu nối cho cả 2.

Anh chị em xem thông tin bên dưới nha


HR Strategy Job: HRBP Manager _$2000 - $3000 _Bến Tre


Vui lòng xem JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ben-tre-manager-hrbp-ma...


Mong cả 3 chúng ta sẽ mang lại giá trị cho nhau.


Thank & good day

#hrstrategy #headhunter #job_HRBP #sangnguyentuyendung

Answer hZWYmJhjl3GampqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmpSSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Alert: Total Rewards Supervisor - $1500 - $2000 - Real estate - HCMC

Job Posting: Total Rewards Supervisor - $1500 - $2000 - Real estate - HCMC


1. Total Rewards: 

Analyze and review compensation and benefits programs and recommend changes and improvements. Propose and manage C&B policies and processes. Conduct job evaluation, salary structure, salary survey. Support in the Annual Salary review process. Review the bonus scheme. 

2.Budgeting:

3. Be in-charge of personnel budgeting and comparison (monthly/quarterly) 

3. Performance Management: Be in-charge of data consolidation and reports. 

4. Others: Data analysis Manage and update Internal Regulation, Collective Agreement. Be in charge of C&B reports Be in charge of C&B memos such as Promotion, Internal transfer…. Other tasks assigned by C&B Manager


Company size: over 1.000 employees

Work Time: 8 AM – 5 PM (Monday to Friday + 2 Saturday mornings/month)

Report to: C&B Manager and HR Director


If it suits to you & your friends in career path, please apply online your Resmse (CV) to sang.nguyen@hrstrategy.vn or call/zalo/viber to 0918 082 881 (Ms.Sang)/ Skype ID: sangrom  for more information for further supports.


#hrstrategy #headhunter #sangnguyentuyendung

Answer hZWYmJhjl3GampqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmJabiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYmJhjl3GampqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...