Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgmmuVlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Jobs Internship

[Ngành Chuyển đổi số] Thực tập sinh mùa dịch, tại sao không? Xin chào tất cả các bạn. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp vẫn chưa dự đoán được hồi kết, nhiều doanh nghiệp đã không còn cầm cự nổi dẫn đến phá sản. Tuy nhiên vẫn nhiều doanh nghiệp k... View more
Answer hZWYm5pllW-ampmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZiWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HOT JOBS

Dear Anh Chị,

Khách hàng của ROTalent là một Qũy đầu tư (Private Equity) hiện đang cần mời gấp 1 người đồng hành ở vị trí CEO với các thông tin như sau:

- Địa điểm: TP HCM

- Mức lương: Thương lượng

- Mạnh về IPO và từng công tác tại các công ty về Qũy (Capital, Fund Investment). 

- JD: https://rotalent.com/ceo-ipo.html

Anh Chị quan tâm hoặc có bạn bè phù hợp, nhờ giới thiệu giúp ROTalent qua email: cityhunter@redorange.vn hoặc SĐT/Zalo/Viber: 0966.310.507 (Ms. Irene Huong) nhé ạ.

Xin cám ơn và chúc Anh Chị cùng gia đình thật bình an mùa này nhé.

Answer hZWYm5pllW-ampmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZeWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HOT JOBS

Dear Anh Chị,

Khách hàng của ROTalent là một Qũy đầu tư (Private Equity) hiện đang cần mời gấp 1 người đồng hành ở vị trí CEO với các thông tin như sau:

- Địa điểm: TP HCM

- Mức lương: Thương lượng

- Mạnh về IPO và từng công tác tại các công ty về Qũy (Capital, Fund Investment). 

- JD: https://rotalent.com/ceo-ipo.html

Anh Chị quan tâm hoặc có bạn bè phù hợp, nhờ giới thiệu giúp ROTalent qua email: cityhunter@redorange.vn hoặc SĐT/Zalo/Viber: 0966.310.507 (Ms. Irene Huong) nhé ạ.

Xin cám ơn và chúc Anh Chị cùng gia đình thật bình an mùa này nhé.

Answer hZWYm5pllW-ampmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZeViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

URGENT Jobs: Vice General Director - $10,000 - $15,000 - Ho Chi Minh

Dear valued candidates,... View more
Answer hZWYm5pllW-ampqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZaSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

URGENT Jobs: Vice General Director - $10,000 - $15,000 - Ho Chi Minh

Dear valued candidates,... View more
Answer hZWYm5pllW-ampqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZWbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

URGENT Jobs: Vice General Director - $10,000 - $15,000 - Ho Chi Minh

Dear valued candidates,... View more
Answer hZWYm5pllW-ampqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZWaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Vice General Director - $10,000 - $15,000 - Ho Chi Minh

Dear valued candidates,... View more
Answer hZWYm5pllW-ampqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYm5tgmmuVlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...