Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgmXGYmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

HOT JOBS IN HR DIRECTOR

Thân gởi Anh Chị Ứng viên,.

Khách hàng của ROTalent là Công ty trong lĩnh vực GIÁO DỤC hiện đang cần tìm người đồng hành ở vị trí HR DIRECTOR với các thông tin sau:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Báo cáo cho: GĐ Điều Hành

Lương: 60.000.000 - 80.000.000 VNĐ (thương lượng thêm)

Yêu cầu:

- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong công tác nhân sự, trong đó có 2 năm ở vị trí quản lý tương đương.

- Ưu tiên ứng viên đã làm qua ngành Giáo Dục, phát triển tài năng.

- Tiếng Anh khá.

Link JD: https://rotalent.com/hr-director-education.html

Vui lòng chia sẻ cơ hội này đến người thân và bạn bè của mình, hoặc Anh Chị thấy hứng thú vị trí này vui lòng gửi hồ sơ qua địa chỉ mail: Prohunter@redorange.vn hoặc gọi điện thoại/Zalo/Viber theo số 0969.180.407 gặp (Ms Lina) để được hỗ trợ chi tiết.

Chúc nhau cuối tuần nhiều Sức Khỏe - Hạnh Phúc

Answer hZWYm5pomHGXlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJiaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HOT JOBS IN 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫

Dear Valued Candidates,

ROTalent Headhunt's client is looking for 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 as follows:

𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫:

- Industry: IT Software, E-Commerce solutions

- Location: Hue City

- Working time: Monday - Friday

- Salary: $1000 - $2000 + good benefits

𝐊𝐞𝐲 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬:

- We prefer candidates who have: Competent understanding and knowledge of technical aspects of web (PHP/Magento/Shopify/ReactJS) or mobile (ReatNative) applications.

- At least 2 years + experience as Project Manager/Service Manager or experience in a similar role

- PM Certifications are a plus (PMP, Scrum Master/CSPO)

- JD: https://rotalent.com/project-manager-hue-city.html

Please help us recommend this job to your friends whom it may concern or contact us via:

🍀 Phone/Zalo/Viber: 0966310507 (Ms Irene)

🍀 Email: cityhunter@redorange.vn

Thanks and Stay Safe.

Answer hZWYm5pomHGXlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJiZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HOT JOBS IN 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫

Dear Valued Candidates,

ROTalent Headhunt's client is looking for 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 as follows:

𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫:

- Industry: IT Software, E-Commerce solutions

- Location: Hue City

- Working time: Monday - Friday

- Salary: $1000 - $2000 + good benefits

𝐊𝐞𝐲 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬:

- We prefer candidates who have: Competent understanding and knowledge of technical aspects of web (PHP/Magento/Shopify/ReactJS) or mobile (ReatNative) applications.

- At least 2 years + experience as Project Manager/Service Manager or experience in a similar role

- PM Certifications are a plus (PMP, Scrum Master/CSPO)

- JD: https://rotalent.com/project-manager-hue-city.html

Please help us recommend this job to your friends whom it may concern or contact us via:

🍀 Phone/Zalo/Viber: 0966310507 (Ms Irene)

🍀 Email: cityhunter@redorange.vn

Thanks and Stay Safe.

Answer hZWYm5pomHGXlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJiYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HOT JOBS IN HR DIRECTOR

Thân gởi Anh Chị Ứng viên,.

Khách hàng của ROTalent là Công ty trong lĩnh vực GIÁO DỤC hiện đang cần tìm người đồng hành ở vị trí HR DIRECTOR với các thông tin sau:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Báo cáo cho: GĐ Điều Hành

Lương: 60.000.000 - 80.000.000 VNĐ (thương lượng thêm)

Yêu cầu:

- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong công tác nhân sự, trong đó có 2 năm ở vị trí quản lý tương đương.

- Ưu tiên ứng viên đã làm qua ngành Giáo Dục, phát triển tài năng.

- Tiếng Anh khá.

Link JD: https://rotalent.com/hr-director-education.html

Vui lòng chia sẻ cơ hội này đến người thân và bạn bè của mình, hoặc Anh Chị thấy hứng thú vị trí này vui lòng gửi hồ sơ qua địa chỉ mail: Prohunter@redorange.vn hoặc gọi điện thoại/Zalo/Viber theo số 0969.180.407 gặp (Ms Lina) để được hỗ trợ chi tiết.

Chúc nhau cuối tuần nhiều Sức Khỏe - Hạnh Phúc

Answer hZWYm5pomHGXlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJiXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HOT JOBS

Dear Valued Candidates,

ROTalent Headhunt's client is looking for 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 as follows:

𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫:

- Industry: IT Software, E-Commerce solutions


- Location: Hue City

- Working time: Monday - Friday

- Salary: $1000 - $2000 + good benefits

𝐊𝐞𝐲 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬:

- We prefer candidates who have: Competent understanding and knowledge of technical aspects of web (PHP/Magento/Shopify/ReactJS) or mobile (ReatNative) applications.

- At least 2 years + experience as Project Manager/Service Manager or experience in a similar role

- PM Certifications are a plus (PMP, Scrum Master/CSPO)

- JD: https://rotalent.com/project-manager-hue-city.html

Please help us recommend this job to your friends whom it may concern or contact us via:

🍀 Phone/Zalo/Viber: 0966310507 (Ms Irene)

🍀 Email: cityhunter@redorange.vn


Thanks and Stay Safe.

Answer hZWYm5pomHGXlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJiViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HOT JOBS IN HR DIRECTOR

Thân gởi Anh Chị Ứng viên,.

Khách hàng của ROTalent là Công ty trong lĩnh vực GIÁO DỤC hiện đang cần tìm người đồng hành ở vị trí HR DIRECTOR với các thông tin sau:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Báo cáo cho: GĐ Điều Hành

Lương: 60.000.000 - 80.000.000 VNĐ (thương lượng thêm)

Yêu cầu:

- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong công tác nhân sự, trong đó có 2 năm ở vị trí quản lý tương đương.

- Ưu tiên ứng viên đã làm qua ngành Giáo Dục, phát triển tài năng.

- Tiếng Anh khá.

Link JD: https://rotalent.com/hr-director-education.html

Vui lòng chia sẻ cơ hội này đến người thân và bạn bè của mình, hoặc Anh Chị thấy hứng thú vị trí này vui lòng gửi hồ sơ qua địa chỉ mail: Prohunter@redorange.vn hoặc gọi điện thoại/Zalo/Viber theo số 0969.180.407 gặp (Ms Lina) để được hỗ trợ chi tiết.

Chúc nhau cuối tuần nhiều Sức Khỏe - Hạnh Phúc

Answer hZWYm5pomHGXlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJiUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
William Tr's picture
1629185269 | For Job seeker

URGENT Jobs

Dear Anh Chị,

Chúc nhau thật nhiều sức khỏe và mọi điều như ý!

Hiện tại ROTalent vẫn đang nhiệt huyết kết nối khách hàng với anh chị ứng viên tiềm năng.

Các jobs đang urgent:

1. Deputy Project Legal Director (Real Estate)_Around $3000_HCM

2. SAP Specialist_$1500- $2000_Dong Nai

3. Logistic Manager_$2000 -$3000_Dong Nai

4. Training Manager_$1500 - $2000_Dong Nai

5. Deputy Marketing Director (Project) (Real Estate)_$2500-$3000_HCM

6. Legal Director (Copyright) (Entertainment)_$3,000_HCM

7. CTO (Entertainment)_$4000 -$5000_HCM

Và nhiều jobs khác.

Mời anh chị xem JD chi tiết các job đang Urgent ạ:

https://rotalent.com/urgent-jobs-in-august-2021-from-rotalent-headhunt.html

Chúc nhau luôn vui vẻ, thuận lợi và thành công trong công việc.

__________________________

Red Orange - One Stop Shop for HR: www.redorange.vn

Hotline: (84) 0888222736 _ Mail: support@redorange.vn

----------------

Welcome to connect & follow us as links:

🏜 Jobs from ROTalent Headhunt: https://www.facebook.com/JobROTalent

🏜 HR Family (HRM – HRD Community): https://www.facebook.com/HRFamily.vn

🏜 PRO-Recruiters Vietnam: https://www.facebook.com/PRO.RecruitersVietnam

Answer hZWYm5pomHGXlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJWTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYm5tgmXGYmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...