Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRpkmybnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.
Huy Bui's picture
1558672382 | For Job seeker

HOT JOB: Back-end Developer Go, PHP _ $2,600 _ HCM

Công ty khách hàng của chúng tôi là 1 startup công nghệ đã đạt nhiều giải thưởng lớn và đã nhận được đầu tư, đang mở rộng quy mô và cần thêm nhân tài. Khách hàng sẵn sàng chiêu mộ ứng viên về với mức lương lên đến $2600 , cùng mức thưởng hàng năm lên đến 50% lương.

Chi tiết công việc:

Full-time contract
Location: Ho Chi Minh City

1. Job Summary

This position will work directly with the Chief Technology Officer (Swedish, Engineer) and Product manager (Canadian) to build high performance, scalable systems.
- Design and build high performance, scalable and testable components for the platform
- Work with CTO to plan, design and build new system
- Create clean, efficient, well-documented code
- Identify and resolve performance and scalability issues
- Participate in code reviews

2. Requirements

- Strong understanding of back-end workflow
- Work autonomously and be comfortable building projects from start to finish
- Intermediate/Advanced level of spoken of English
- Familiarity with entire web stack, web protocols, and performance optimization

3. Skills and competencies

- 3+ years experience in PHP
- 1+ years experience in Go
- 1+ years experience System design/architecture is a plus
- Experience working with Kubernetes, docker, microservices is a plus CI/CD pipeline experience is a plus
- Experience in Laravel is a plus

4. Benefits

- No late night working or high-pressure deadlines
- New feature development offers continuous learning opportunities
- International working environment – working in English
- High impact work – millions of learners in Vietnam education
- Annual performance bonus – (up to 50% annual salary)

Ứng viên nào quan tâm, vui lòng gửi CV về email: huybv@flamingocorp.vn

Answer hZWXnJRmmnGWm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmZWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Alert: Shipping Deputy Director _ $1500 - $3000 _ Quang Binh

Thân gửi các ứng viên... View more
Answer hZWXnJRklWqbmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmZSaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: HR Manager (Use English & Chinese) ( Manufacturinng) _$2000 - $3000 _ Tay Ninh.

Job Posting: HR Manager  (Use English & Chinese)_ $2000 - $3000 _ Tay Ninh.

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là một tập đoàn sản xuất trong ngành May mặc. Hiện nay, công ty đang cần tuyển vị trí HR Manager (Use English & Chinese)

  • Nơi làm việc: Tây Ninh
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 – 1/2 Thứ 7
  •  Báo cáo cho: HR Director (tập đoàn) & Tổng Giám Đốc tại VN
  • Quy mô công ty: 1000 người
  • Quản lí nhóm: 5 nhân viên   

View more JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-tay-ninh-manager-hr-manager/

If it suits you & your friends in career path, please email your CV to sang.nguyen@hrstrategy.vn. For further support please call/viber/zalo to Ms. Sang at 0918 082 881 or Skype ID: sangrom.

Thanks a lot.
www.hrstrategy.vn

Answer hZWXnJRomG6Wm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: Shipping Port Operator Manager ( Supply chain, Transportation ) _$1500 - $3000 _ Hai Phong.

Thân gửi các ứng viên,... View more
Answer hZWXnJRomG6Wm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

shipping

Answer hZWXnJRomG6Wm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJqaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: Japanese Interpreter (Manufacturing)_ $500 - $700_ HCM

Thân gửi các ứng viên,... View more
Answer hZWXnJRmmnGXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJaYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Phiên dịch tiếng Hàn $800 - $1200 - HRSTRATEGY

Answer hZWXnJRmmnGXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWXnJRpkmybnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...