Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRpkmyYmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Phiên dịch tiếng Hàn $800 - $1200 - HRSTRATEGY

 Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là một công ty về sản xuất linh kiện điện tử. Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí: Korean Interpreter.

Thông tin công việc như sau:

Korean Interpreter_Bien Hoa _$800 _ $1000 _Dong Nai
Xem mô tả công việc: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-specialist-korean-interpreter/

Korean Interpreter__ $900 - $1200 _ HCM

Xem mô tả công việc: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-city-specialist-korean-interpreter-work-in-employee-relations-part/

Anh/ Chị hay người thân quan tâm, xin vui lòng gửi CV ứng tuyển qua mail: hr.recruitment.hrstrategy02@gmail.com hoặc gọi điện thoại/Viber theo số: 0937 823 782  (Ms Vy) để biết thêm thông tin và được hỗ trợ.
Xin cảm ơn.

www.HRStrategy.vn

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao)

HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market)

Answer hZWXnJRmmnGXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJaWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: Korean Interpreter _ HCM & Dong Nai _ From HR Strategy

Dear All ,


 Currently, HR Strategy has some urgent Korean Interpreter jobs. Please help to forward to your friend in your network. Thank you very much.


View job posting here:

Korean Interpreter_Bien Hoa_Dong Nai

View JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-specialist-kor...

Korean Interpreter_HCM

View JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-city-specia...

If it suits to you & your friend in career path, please apply online

your Resume (CV) to hr.recruitment.hrstrategy02@gmail.com or contact Phone/ Zalo/ Viber to Ms. Vy at 0937 823 782. Thanks alot.

Thanks & Best Regards,

Answer hZWXnJRmmnGXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJaViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: Japanese Interpreter (Manufacturing)_ $500 - $700_ HCM

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là một công ty về Manufacturing. Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí: Japanese Interpreter

· Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

· Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần

· Báo cáo cho: Giám Đốc Sản Xuất

View more JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-tp-ho-chi-minh-specialist-japanese-interpreter/

Anh/ Chị hay người thân quan tâm, xin vui lòng gửi CV ứng tuyển qua mail: resume@hrstrategyvn.com hoặc gọi điện thoại/Viber theo số 0918 082 881  (Ms Sang) hoặc Skype ID: sangrom để biết thêm thông tin và được hỗ trợ.
Xin cảm ơn.

www.HRStrategy.vn

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao)

HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market)

 

Answer hZWXnJRmmnGXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJaUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Secretary General Manager_ $1000 - $1300_ Binh Duong

Thân gửi các ứng viên, Khách hàng của HRStrategy là công ty chuyên sản xuất hàng gia dụng dùng trong gia đình. Hiện nay công ty đang cần tuyển vị trí Secretary General Manager (English & Chinese Languages) – Thư Kí Tổng Giám Đốc (tiếng Anh ... View more
Answer hZWXnJRmmnGXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJWViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

tuan.ngdinh@gmail.com

Answer hZWXnJRmmnGXk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJSTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

TUYỂN GẤP: KẾ TOÁN TRƯỞNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

Mô tả công việc... View more
Answer hZWXnJRmmnGWnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl52YiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

brand marketing

Answer hZWXnJRmmnGWnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl5uTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWXnJRpkmyYmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...