Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdjlHCXnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Assistant General Manager – Internal Audit (Trợ Lý Tổng Giám Đốc – Mạnh Internal Audit) - HCM - From HR Strategy Headhunter

Job mới cùng chạy với HR Strategy nhé: Assistant General Manager – Internal Audit (Trợ Lý Tổng Giám Đốc – Mạnh Internal Audit) Bạn tự tin mình từng Tốt nghiệp Đại học quản trị kinh doanh chuyên về tài chính kế toán 1. Khả năng kiểm soát nội bộ, kiểm toán và tài chính quản trị 2. Anh văn lưu loát và sử dụng tốt các phần mềm văn phòng 3. Kinh nghiệm trong vai trò trợ lý cho TGD. 4. Khả năng lập kế hoạch chuẩn bị tài liệu và tổ chức các buổi hẹn họp và cuộc họp với Tổng Giám đốc 5. Khả năng Cùng Tổng Giám đốc lập kế hoạch, mục tiêu và chương trình làm việc của Tổng Giám đốc. 6. Xem thêm JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-hcmc-specialist-assistant-general-manager-internal-audit/ Vị trí này chỉ tuyển Nam độ tuổi từ 30 – 38 tuổi, Thông tin gửi về email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn, Qua zalo/viber/tel: 0918 082 881. Cảm ơn mọi người đã đọc tin. #hrstrategy #headhunter #sangnguyentuyendung #AssistantGeneralManager_InternalAudit
Answer hZWYlpZplG6YmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSmJiTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Assistant General Manager – Internal Audit (Trợ Lý Tổng Giám Đốc – Mạnh Internal Audit) - HCM - From HR Strategy Headhunter

Job mới cùng chạy với HR Strategy nhé: Assistant General Manager – Internal Audit (Trợ Lý Tổng Giám Đốc – Mạnh Internal Audit) Bạn tự tin mình từng Tốt nghiệp Đại học quản trị kinh doanh chuyên về tài chính kế toán 1. Khả năng kiểm soát nội bộ, kiểm toán và tài chính quản trị 2. Anh văn lưu loát và sử dụng tốt các phần mềm văn phòng 3. Kinh nghiệm trong vai trò trợ lý cho TGD. 4. Khả năng lập kế hoạch chuẩn bị tài liệu và tổ chức các buổi hẹn họp và cuộc họp với Tổng Giám đốc 5. Khả năng Cùng Tổng Giám đốc lập kế hoạch, mục tiêu và chương trình làm việc của Tổng Giám đốc. 6. Xem thêm JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-hcmc-specialist-assistant-general-manager-internal-audit/ Vị trí này chỉ tuyển Nam độ tuổi từ 30 – 38 tuổi, Thông tin gửi về email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn, Qua zalo/viber/tel: 0918 082 881. Cảm ơn mọi người đã đọc tin. #hrstrategy #headhunter #sangnguyentuyendung #AssistantGeneralManager_InternalAudit
Answer hZWYlpZplG6YmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSmJiSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Trợ Lý Tổng Giám Đốc – Mạnh Internal Audit - HCM - From HR Strategy Headhunter


Job mới cùng chạy với HR Strategy nhé: Assistant General Manager – Internal Audit (Trợ Lý Tổng Giám Đốc – Mạnh Internal Audit) Bạn tự tin mình từng Tốt nghiệp Đại học quản trị kinh doanh chuyên về tài chính kế toán 1. Khả năng kiểm soát nội bộ, kiểm toán và tài chính quản trị 2. Anh văn lưu loát và sử dụng tốt các phần mềm văn phòng 3. Kinh nghiệm trong vai trò trợ lý cho TGD. 4. Khả năng lập kế hoạch chuẩn bị tài liệu và tổ chức các buổi hẹn họp và cuộc họp với Tổng Giám đốc 5. Khả năng Cùng Tổng Giám đốc lập kế hoạch, mục tiêu và chương trình làm việc của Tổng Giám đốc. 6. Xem thêm JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-hcmc-specialist-assistant-general-manager-internal-audit/ Vị trí này chỉ tuyển Nam độ tuổi từ 30 – 38 tuổi, Thông tin gửi về email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn, Qua zalo/viber/tel: 0918 082 881. Cảm ơn mọi người đã đọc tin. #hrstrategy #headhunter #sangnguyentuyendung #AssistantGeneralManager_InternalAudit
Answer hZWYlpZplG6YmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSmJeaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HR Director - $2500 - $3000 - HCM - From HR Strategy Headhunter

Sang cần  mời ứng viên cho vị trí: HR Director 

Làm việc tại Long An, Lương khoảng $3000, có xe đưa rước tại HCM.

YÊU CẦU:

Kinh nghiệm trong khối nhà máy sản xuất

Tiếng anh: nghe, nói, đọc, việt tốt.

Có khả năng báo cáo cho tập đoàn.

THẾ MẠNH:

- xây dựng và dự phòng ngân sách cho công ty tổng cùng các công ty thành viên, cải tổ các chi phí và hoạch định chi phí hợp lý.

- Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch nhân sự & chiến lược nhân sự trong các công ty đa hệ thống (có nhiều công ty thành viên).

- Xây dựng các phương pháp tuyển dụng hiệu quả và cải thiện tay nghề chuyên môn của cán bộ CNV.

- Xây dựng và đào tạo các chương trình đào tạo phù hợp, xây dựng đội ngữ kế thừa tầm cao.

- Quản lý hiệu suất làm việc: đánh giá KPI.

- Cải thiện chính sách, phúc lợi phù hợp.

Anh/Chị quan tâm vui lòng liên hệ Email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn, Qua zalo/viber/phone: 0918 082 881. Thanks all.


http://www.hrstrategy.vn/find-a-job/

#sangnguyentuyendung #hrdirector #hrstrategy #headhunter

Answer hZWYlpZplG6YmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSl5uXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HR Director - $2500 - $3000 - HCM - From HR Strategy Headhunter


Sang cần  mời ứng viên cho vị trí: HR Director 

Làm việc tại Long An, Lương khoảng $3000, có xe đưa rước tại HCM.

YÊU CẦU:

Kinh nghiệm trong khối nhà máy sản xuất

Tiếng anh: nghe, nói, đọc, việt tốt.

Có khả năng báo cáo cho tập đoàn.

THẾ MẠNH:

- xây dựng và dự phòng ngân sách cho công ty tổng cùng các công ty thành viên, cải tổ các chi phí và hoạch định chi phí hợp lý.

- Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch nhân sự & chiến lược nhân sự trong các công ty đa hệ thống (có nhiều công ty thành viên).

- Xây dựng các phương pháp tuyển dụng hiệu quả và cải thiện tay nghề chuyên môn của cán bộ CNV.

- Xây dựng và đào tạo các chương trình đào tạo phù hợp, xây dựng đội ngữ kế thừa tầm cao.

- Quản lý hiệu suất làm việc: đánh giá KPI.

- Cải thiện chính sách, phúc lợi phù hợp.

Anh/Chị quan tâm vui lòng liên hệ Email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn, Qua zalo/viber/phone: 0918 082 881. Thanks all.


http://www.hrstrategy.vn/find-a-job/

#sangnguyentuyendung #hrdirector #hrstrategy #headhunter

Answer hZWYlpZplG6YmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSl5uWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HR Director - $2500- $3000 - Long An - From HR Strategy Headhunter

Sang cần  mời ứng viên cho vị trí: HR Director 

Làm việc tại Long An, Lương khoảng $3000, có xe đưa rước tại HCM.

YÊU CẦU:

Kinh nghiệm trong khối nhà máy sản xuất

Tiếng anh: nghe, nói, đọc, việt tốt.

Có khả năng báo cáo cho tập đoàn.

THẾ MẠNH:

- xây dựng và dự phòng ngân sách cho công ty tổng cùng các công ty thành viên, cải tổ các chi phí và hoạch định chi phí hợp lý.

- Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch nhân sự & chiến lược nhân sự trong các công ty đa hệ thống (có nhiều công ty thành viên).

- Xây dựng các phương pháp tuyển dụng hiệu quả và cải thiện tay nghề chuyên môn của cán bộ CNV.

- Xây dựng và đào tạo các chương trình đào tạo phù hợp, xây dựng đội ngữ kế thừa tầm cao.

- Quản lý hiệu suất làm việc: đánh giá KPI.

- Cải thiện chính sách, phúc lợi phù hợp.

Anh/Chị quan tâm vui lòng liên hệ Email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn, Qua zalo/viber/phone: 0918 082 881. Thanks all.

http://www.hrstrategy.vn/find-a-job/

#sangnguyentuyendung #hrdirector #hrstrategy #headhunter

Answer hZWYlpZplG6YmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSl5uUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

CEO

Answer hZWYlpZplG6YmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSlpuYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYlpdjlHCXnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...