Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtjkW2ck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

HR


Answer hZWYmJtglXGbnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlZ2biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

e

Victoria gửi đến anh chị em vị trí cần tuyển dụng tại Hà Nội nhé.

𝐄𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 (𝐆𝐢𝐚́𝐦 Đ𝐨̂́𝐜 𝐒𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐮̛̉) _ $𝟒,𝟎𝟎𝟎 - $𝟔,𝟎𝟎𝟎 𝐍𝐞𝐭 _ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

Với vị trí này cần mời ứng viên  có kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm quản lý sàn Thương Mại Điện Tử

- 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Tiếng Anh Sử Dụng Tốt

Để biết thêm thông tin Anh Chị Em xem qua JD tại: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-director-top-job-ecommerce...

Anh chị em cần tìm hiểu thêm thông tin vui lòng liên hệ Email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn or contact via Phone/Viber/Zalo Ms. Victoria Sang: 0918 082 881 Skype ID: Sangrom. For more information and support. Thank you so much.

#hrstrategy #E_commerce #quanlysan_thuongmaidientu #Victoria_SangNguyen

Answer hZWYmJtglXGbnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlZ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

𝐄𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 (𝐆𝐢𝐚́𝐦 Đ𝐨̂́𝐜 𝐒𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐮̛̉) _ $𝟒,𝟎𝟎𝟎 - $𝟔,𝟎𝟎0


Victoria gửi đến anh chị em vị trí cần tuyển dụng tại Hà Nội nhé.

𝐄𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 (𝐆𝐢𝐚́𝐦 Đ𝐨̂́𝐜 𝐒𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐮̛̉) _ $𝟒,𝟎𝟎𝟎 - $𝟔,𝟎𝟎𝟎 𝐍𝐞𝐭 _ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

Với vị trí này cần mời ứng viên  có kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm quản lý sàn Thương Mại Điện Tử

- 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Tiếng Anh Sử Dụng Tốt

Để biết thêm thông tin Anh Chị Em xem qua JD tại: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-director-top-job-ecommerce...

Anh chị em cần tìm hiểu thêm thông tin vui lòng liên hệ Email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn or contact via Phone/Viber/Zalo Ms. Victoria Sang: 0918 082 881 Skype ID: Sangrom. For more information and support. Thank you so much.

#hrstrategy #E_commerce #quanlysan_thuongmaidientu #Victoria_SangNguyen

Answer hZWYmJtglXGbnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlZ2ZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

URGENT Jobs in May 2021 - From ROTalent Headhunt

Dear Anh Chị,

Chúc nhau tháng mới gặp nhiều may mắn và niềm vui.

Hiện tại ROTalent vẫn đang nhiệt huyết kết nối khách hàng với anh chị ứng viên tiềm năng. 

Các jobs đang urgent:

1. Group CEO (Real Estate)_HCM

2. CEO (Real Estate)_HCM

3. CFO (Real Estate)_HCM

4. Digital Marketing Director (FMCG)_HCM

5. Chief R&D (FMCG)_HCM

6. Project Sales B2B (Construction)

Và nhiều jobs khác. 

Mời anh chị xem JD chi tiết các job ở link sau:

https://rotalent.com/article-detail/urgent-jobs-in-may-2021-from-rotalent-headhunt.html

Chúc nhau luôn vui vẻ, thuận lợi và thành công trong công việc.

__________________________

Welcome Anh Chị tham gia các nhóm Tuyển dụng/Tìm việc/Share CV đa ngành nghề:

- Pro-Recruiters Vietnam: https://zalo.me/g/chmaal205

- Share CV/Job - Recruitment: https://zalo.me/g/qcpqzd107

- Job HR-Admin-Legal: https://zalo.me/g/ksgaql262

- Job ngành IT: https://zalo.me/g/rtwllw427

- Job ngành Tài chính - Kế toán: https://zalo.me/g/hmqrsf156

- Job Production - QA/QC: https://zalo.me/g/bnfpeb923

- Job Sales & Marketing: https://zalo.me/g/rwzefe297

- Job Supply Chain - Merchandise - Purchasing: https://zalo.me/g/xprteq758

Answer hZWYmJtglXGbnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlZSWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Tổng hợp job tháng 5/2021 - Shasu Group (HR Strategy)

Tổng hợp những vị trí đang tuyển tuần 2/05/2021


01. 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 (𝗖𝗢𝗢) - 𝗘-𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲e_ $4000 - $6000 - HCMC 

JD:  https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-director-chief...


02. 𝐏𝐡𝐨́ 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 _ $3500 - $4500 - HCMC

JD: https://lnkd.in/giYCd9X


03. 𝗛𝗥 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗙𝗼𝗼𝗱 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 - $1500 - $2000 _ Nhơn Trạch Đồng Nai.

JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-manager-hr-manage...


04. 𝗣𝗵𝗼́ 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝗦𝘂̛̣ - $1000 - $1500 - Hà Nội

JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ha-noi-manager-pho-phong-n...


05. 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 & 𝗥𝗲𝗰𝗿𝘂𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿  – Real Estate Industry _ $1000 - $15000 _ HCMC

JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-manager-traini...


Giới thiệu đến bạn bè người thân trong Networks giúp Sang nhé,

Trân trọng và biết ơn.

-----

From Sang Nguyen (0918 082 881)_  Shasu Group & HR Strategy (Headhunter) _ www.shasugroup.com (Recruitment & Connection: Consultant, Coach, Mentor, Experience Trainers & HR & Business Consultant Agency & Interim CEO Service)

Answer hZWYmJtglXGbnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlJyYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 (𝗖𝗢𝗢) - 𝗘-𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲e_ $4000 - $6000 - HCMC

HR Strategy is looking for a 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 (𝗖𝗢𝗢) - 𝗘-𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲e_ $4000 - $6000 - HCMC 

View JD:   https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-director-chief...


Please help to forward to your friend in your network

Answer hZWYmJtjkW2ck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlJyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

𝐏𝐡𝐨́ 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 _ $3500 - $4500 - HCMC

  𝐏𝐡𝐨́ 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 _ $3500 - $4500 - HCMC JD: https://lnkd.in/giYCd9X

Answer hZWYmJtjkW2ck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlJyUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYmJtjkW2ck5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...