Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxkmGyVmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

We are recruiting Managing Director for The LINER Co., Ltd (www.theliner.com.vn). If you are interested in, pls contact me

hZWYmZxkmGyVmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5uRl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Tam Tran's picture
1318846926 | For Job seeker

Legal Manager

We are looking for Legal Manager for FMCG group with salary around 1800 gross:
Working place: district 1

- Be responsible and ownership for all legal matters of the Company;
- Keep the company management updated on the business laws and other legal issues, changes in the law & regulations; evaluate their impact on company operations/strategies/profitability and development company’s position on such change;
- Provide advice and consultancy on various general legal matters
- Manage external legal counsel and outside resources on various matters when necessary

For more detail, please contact me at tamtt@hrvietnam.com

hZWYmZxkmGyVmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5uRlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • Thanh Huong H.'s picture
    Thanh Huong H.

    suggest Tâm ghi title của job theo dạng Job Title - Company (if any) - Industry - Location - Salary để ng xem dễ nắm thông tin chung nhanh hơn, ai có nhu cầu thì clik vô xem chi tiết. Phần Details mình ghi chi tiết như hiện tại là oki. Good luck!

Tam Tran's picture
1318845820 | For Job seeker

Regulatory Affairs Manager

Currently we looking for Regulatory Affairs Manager working in Binh Tan district (with bus transportation). The salary is around 1800 gross. More detail please feel free contact me at tamtt@hrvietnam.com. Thank for your attention

hZWYmZxkmGyVmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qanYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Banking - "Phó Giám Đốc Chi Nhánh" - Join Now!

Job Title... View more
hZWYmZxkmGyVmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qam4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Is anybody interested in the field of Logistics / Freight Forwarding?

Looking for Sales Executives in the filed of Logistics and Freight Forwarding. Interested candidates can send their resume to kuruvisr@yahoo.in.

hZWYmZxkmGyVmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qZlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

FMCG: Area Sales Supervisor - Join Now!

1. MAJOR CHALLENGES:
Please describe the 3 or 4 major challenges, which are critical in terms of exposure and performance of the job.
"- Successfully lead the sales team to achieve sales volume target & KSI
- Build up discipline & committed sales team "

2. SKILLS AND COMPETENCIES:

a. Education:
University degree, preferable to Economic, marketing faculty.

b. Work experience:
At least 2 years in sales or marketing areas, of which, 01 year in supervisory position

c. Competencies:
- Planning
- Action - oriented
- Problem solving
- Directing others
- Customer focus
- Motivating others
- Confronting direct reports

Please attach your CV in word format with your application.
First come, first serve

hZWYmZxkmGyVmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qXl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

"Quản lý trình dược viên miền Bắc - Kênh bệnh viện" - Join Now!

1. Mô tả công việc:
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng và địa bàn tiềm năng mới
- Lãnh đạo, quản lý, thúc đẩy đội ngũ trình dược viên hoàn thành nhiệm vụ
- Thực hiện kế hoạch công tác và báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận

2. Yêu cầu chung:
- Tốt nghiệp Đại Học Y - Dược
- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm vị trí ASM hoặc 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty Đa quốc gia nhóm đi Bệnh viện.
- Có kinh nghiệm làm thầu ở các bệnh viện.
- Có mối quan hệ rộng.
- Tiếng Anh thành thạo.
- Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo nhóm.
- Vi tính thành thạo
- Ưu tiên Nam giới

3. Yêu cầu khác:
- Có khả năng quản lý, phân tích và dự đoán tốt.
- Năng động sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc cao.
- Say mê công việc.
- Chấp nhận đi công tác các tỉnh thường xuyên.
- Gắn bó lâu dài với công ty.

Vui lòng liên hệ với Ms. Thái Hà để có thông tin chi tiết.

hZWYmZxkmGyVmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qXload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Pages

hZWYmZxkmGyVmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...