Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgmmqVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Banking - "Phó Giám Đốc Chi Nhánh" - Join Now!

Job Title... View more
hZWYm5tgmmqVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qam4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Is anybody interested in the field of Logistics / Freight Forwarding?

Looking for Sales Executives in the filed of Logistics and Freight Forwarding. Interested candidates can send their resume to kuruvisr@yahoo.in.

hZWYm5tgmmqVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qZlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

FMCG: Area Sales Supervisor - Join Now!

1. MAJOR CHALLENGES:
Please describe the 3 or 4 major challenges, which are critical in terms of exposure and performance of the job.
"- Successfully lead the sales team to achieve sales volume target & KSI
- Build up discipline & committed sales team "

2. SKILLS AND COMPETENCIES:

a. Education:
University degree, preferable to Economic, marketing faculty.

b. Work experience:
At least 2 years in sales or marketing areas, of which, 01 year in supervisory position

c. Competencies:
- Planning
- Action - oriented
- Problem solving
- Directing others
- Customer focus
- Motivating others
- Confronting direct reports

Please attach your CV in word format with your application.
First come, first serve

hZWYm5tgmmqVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qXl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

"Quản lý trình dược viên miền Bắc - Kênh bệnh viện" - Join Now!

1. Mô tả công việc:
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng và địa bàn tiềm năng mới
- Lãnh đạo, quản lý, thúc đẩy đội ngũ trình dược viên hoàn thành nhiệm vụ
- Thực hiện kế hoạch công tác và báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận

2. Yêu cầu chung:
- Tốt nghiệp Đại Học Y - Dược
- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm vị trí ASM hoặc 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty Đa quốc gia nhóm đi Bệnh viện.
- Có kinh nghiệm làm thầu ở các bệnh viện.
- Có mối quan hệ rộng.
- Tiếng Anh thành thạo.
- Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo nhóm.
- Vi tính thành thạo
- Ưu tiên Nam giới

3. Yêu cầu khác:
- Có khả năng quản lý, phân tích và dự đoán tốt.
- Năng động sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc cao.
- Say mê công việc.
- Chấp nhận đi công tác các tỉnh thường xuyên.
- Gắn bó lâu dài với công ty.

Vui lòng liên hệ với Ms. Thái Hà để có thông tin chi tiết.

hZWYm5tgmmqVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qXload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Tuyển Retails Operation Manger cho 1 hãng mỹ phẩm, làm việc tại HCMC, yêu cầu kinh nghiệm Sales & Marketing ít nhất 3 năm

bạn nào quan tâm liên lạc mình nhé: ngoctuan@astrovietnam.com

hZWYm5tgmmqVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aSmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Hien Le's picture
1318417424 | For employer

Anh Vũ Hưng Nguyễn ơi! Em muốn làm vị trí Comter liên hệ với anh cách nào?

hZWYm5tgmmqVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aRlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
 • Hien Le's picture
  Hien Le

  Vâng! Thanks anh nhiều! Em tìm e-mail của anh Hưng mà ko thấy?

 • Dong Tran Dinh's picture
  Dong Tran Dinh

  Hi Hien Le, em nên gởi private message hay email để liên hệ, chứ em gởi thông tin qua mục Promotion này anh ấy sẽ không thấy đâu.

We are looking for engineers to take care of product warranty, must have at least 2 years experiences in repair laptop.

Good communication in English, based in HCMC, Contact me at: ngoctuan@astrovietnam.com

hZWYm5tgmmqVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5aWmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Pages

hZWYm5tgmmqVl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...