Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtjkW2WmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 (𝗖𝗢𝗢) - 𝗘-𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲e_ $4000 - $6000 - HCMC

  01. 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 (𝗖𝗢𝗢) - 𝗘-𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲e_ $4000 - $6000 - HCMC JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-director-chief-operating-officer-coo-e-commerce/

Answer hZWYmJtjkW2WmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlJyTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Tổng hợp job tháng 5/2021 - Shasu Group (HR Strategy)

Tổng hợp những vị trí đang tuyển tuần 2/05/2021


01. 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 (𝗖𝗢𝗢) - 𝗘-𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲e_ $4000 - $6000 - HCMC 

JD:  https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-director-chief...


02. 𝐏𝐡𝐨́ 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 _ $3500 - $4500 - HCMC

JD: https://lnkd.in/giYCd9X


03. 𝗛𝗥 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗙𝗼𝗼𝗱 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 - $1500 - $2000 _ Nhơn Trạch Đồng Nai.

JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-manager-hr-manage...


04. 𝗣𝗵𝗼́ 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝗦𝘂̛̣ - $1000 - $1500 - Hà Nội

JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ha-noi-manager-pho-phong-n...


05. 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 & 𝗥𝗲𝗰𝗿𝘂𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿  – Real Estate Industry _ $1000 - $15000 _ HCMC

JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-manager-traini...


Giới thiệu đến bạn bè người thân trong Networks giúp Sang nhé,

Trân trọng và biết ơn.


-----

From Sang Nguyen (0918 082 881)_  Shasu Group & HR Strategy (Headhunter) _ www.shasugroup.com (Recruitment & Connection: Consultant, Coach, Mentor, Experience Trainers & HR & Business Consultant Agency & Interim CEO Service)

Answer hZWYmJtjkW2WmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlJuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Nhân Viên Tư Vấn - Lương CB gần 7triệu/tháng

Hiện tại công ty đang cần tuyển:... View more
Answer hZWYmJtjkW2WmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlJaWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong TRAN's picture
1620025596 | For Job seeker

Join our team _ Business Development Manager

Vietnam Institute of Director (VIOD) is looking to appoint a full-time Business Development Manager (BDM) to foster the day-to-day  promotion activities and plans of the Institute’s development.  
https://www.ngocentre.org.vn/jobs/business-development-manager-13?fbclid...

About Vietnam Institute of Director (VIOD)
VIOD is a professional organization which promotes corporate governance standards and best practices in the Vietnamese corporate sector. VIOD aims to advance board professionalism, promote business ethics and transparency, create a pool of independent directors, and build a network to connect corporate leaders and stakeholders, and help companies gain investor confidence.

In March 2018, the Vietnam Corporate Governance Initiative (VCGI) formed VIOD (as a Social Enterprise) with technical support from International Finance Corporation (IFC) and Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO).  VIOD closely collaborates and partners with the State Securities Commission of Vietnam (SSC), Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) and Hanoi Stock Exchange (HNX).

VIOD is governed by a Board of Directors composed of a diverse group of business leaders representing the private sector, including investment funds, international legal and accounting firms and board members of well-known companies.

Learn more about us on viod.vn and please email me at huong.tran@viod.vn.

We look forward to meeting you and discussing further on the job and your opportunity to join VIOD dynamic team in this May.

Best Regards.
VIOD - Operations Team

Answer hZWYmJtjkW2WmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlJWXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: 𝐇𝐑 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 – Công ty sản xuất Food - around 𝟏𝟓𝟎𝟎 - $2000 - Đồng Nai

Hiện tại Sang đang cần mời ứng viên cho vị trí: 𝐇𝐑 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 – Công ty sản xuất Food - around 𝟏𝟓𝟎𝟎 - $2000 - Đồng Nai 

𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔

🌹Kỹ năng 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐨̂́𝐭.

🌹Ứng viên 𝐍𝐚𝐦, độ tuổi từ 𝟑𝟓-𝟒𝟓.

🌹Có 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐚́𝐲 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐅𝐌𝐂𝐆.

🌹Có 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐈𝐒𝐎 và có kinh nghiệm 𝐬𝐞𝐭 𝐮𝐩 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐡𝐞̃.

🌹Có kinh nghiệm quản lý nhân sự, xây dựng các chế độ lương, thưởng.

🌹Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phán đoán, tỉ mỉ, có nguyên tắc.

📮Anh Chị quan tâm và muốn biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo thêm JD tại: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-manager-hr-manage...


📮Hoặc liên hệ Sang về email: 𝐒𝐚𝐧𝐠.𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧@𝐡𝐫𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐲.𝐯𝐧 or via Phone/viber/zalo: 𝟎𝟗𝟏𝟖 𝟎𝟖𝟐 𝟖𝟖𝟏.

Answer hZWYmJtjkW2WmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlJSWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Manager, Learning & Development - R-0010803

FWD Vietnam Life Insurance Co. Ltd - Manager, Learning & Development - R-0010803

JOB FUNCTION: Human Resources

JOB INDUSTRY: Insurance

JOB LEVEL: Manager

JOB TYPE: Full-Time Permanent

SALARY FROM: 2000

SALARY TO: 3000

SALARY DISPLAY: Competitive


DESCRIPTION/RESPONSIBILITIES:

How far out of the box are you willing to step up? At FWD Vietnam we offer unique opportunities within the insurance industry that are supported by an attractive rewards and recognition scheme.

The Manager, Learning and Development is to formulate and implement the country program on people’s training & development.

 

THE JOB:

     * Design & deliver relevant local corporate training programs (non-sales) to support business needs.

     * Engage closely with vendor to design & implement relevant internal training programs.

     * Ensure local people   development programs are aligned with Group’s direction and supportive of local people strategies

     * Manage assigned budget

     * Other tasks as assigned

 

THE PERSON:

     * Bachelor degree

     * Passion for training & developing people.

     * Minimum 6 years of working experiences in internal corporate’s learning and development.

     * Training design skills

     * Communication skill (both in English and Vietnamese)

     * Planning skills

     * Knowledge of training design & principles, including strong research skills.

     * Training need analysis skills

     * Training delivery skills

     * Training design skills


 To apply for this position, please use the following URL:

https://ars2.equest.com/?response_id=cbcaabc22468cb04e332ec4c5c2d8677


-LOCATION OF JOB--

COUNTRY: Viet Nam

STATE/PROVINCE: Ho Chi Minh, thành pho [Sài Gòn]

CITY: District 1

Answer hZWYmJtjkW2WmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnZqUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Kate Le's picture
1618901786 | For Job seeker

CARLSBERG MTP - MANUFACTURING TALENT PROGRAM 2021

  CARLSBERG MTP - MANUFACTURING TALENT PROGRAM 2021 

C-MTP, chương trình tuyển dụng tài năng trẻ từ Carlsberg Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn:

☀️ Môi trường làm việc đa quốc gia, năng động và sáng tạo.

☀️ Lộ trình nghề nghiệp trong 2 năm.

☀️ Cơ hội học hỏi và tham gia vào quy trình sản xuất bia chuyên nghiệp của 1 trong 3 tập đoàn bia lớn nhất thế giới

☀️ Chế độ đãi ngộ, lương, thưởng cạnh tranh và hấp dẫn.

THAM GIA NGAY NẾU BẠN LÀ:

🎯 Sinh viên quốc tịch Việt Nam đang học hệ Cử nhân hoặc Thạc sĩ dưới 2 năm kinh nghiệm hoặc sắp tốt nghiệp trong năm 2021

🎯 Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 6.5/10

🎯 Tiếng Anh giao tiếp khá

🎯 Có tư duy phản biện, khả năng phân tích, và khả năng lãnh đạo tốt.

🎯 Yêu thích môi trường làm việc trong Sản xuất /Có thể đáp ứng làm việc theo ca.

🎯 Sẵn sàng nhận công việc vào tháng 8-10 năm 2021

Tham gia ngay để nâng tầm sự nghiệp của bạn tại http://bit.ly/Cmtp2021

-----------------------------

🍺 CARLSBERG MANUFACTURING TALENT PROGRAM🍺

⭐️ PROBABLY THE BEST PLACE TO START YOUR CAREER ⭐️

⏰ Hạn chót ứng tuyển: 23:59, 20/5/2021

🌐 Facebook: https://www.facebook.com/CarlsbergVNCareers/

📧 Email: cmtp@carlsberg.asia

#CMTP2021 #ABetterYouIsBrewing

 

 

 

Answer hZWYmJtjkW2WmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnZaSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYmJtjkW2WmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...