Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpplmG2XnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

80 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Legal Counsel

  La Vie - Salary: Competitive

  Providing daily legal advices, in liaison with business teams, to manage all corporate, labour and compliance matters;Dealing with complex matters...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Lập Trình

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Thiết kế giải thuật các chương trình báo cáo trên ERPThiết kế báo cáo Oracle Report, BI Publisher, các báo cáo quản trị BI theo yêu cầu phòng ban trên...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Nhân Sự

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Công ty, Phòng ban.Tham gia hoạch định nguồn nhân lực/ xây dựng định biên nhân sự,...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Phát triển phần mềm

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Phát triển backend và front-end của ứng dụng hiện tại (SaaS)Tập trung vào định tuyến dữ liệu trong ứng dụngPhân tích và chuyển thể câu chuyện của...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Bộ Phận Kiến Trúc Hạ Tầng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Thiết kế kiến trúc hạ tầng mạng và viễn thông cho tòa nhà chung cư / chung cư smart, cho các dự án citi của công tyPhối hợp với nhà...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Triển Khai Ứng Dụng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Thảo luận với khách hàng và thu thập các yêu cầu nghiệp vụ/quy trình nghiệp vụ từ các bên liên quan trong nội bộ doanh nghiệpPhân tích yêu cầu của các...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Quản Trị Trung Tâm Dữ Liệu

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Rà soát các quy trình, hướng dẫn thuộc bộ phận quản trị Trung tâm dữ liệuViết quy trình, hướng dẫn vận hành thiết bị máy chủ, lưu trữ dữ liệu tập...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên An Ninh CNTT

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tìm hiểu các giải pháp ANTT theo chính sách ANTT và đề xuất.Triển khai các giải pháp ANTT đã được phê duyệt.Vận hành các giải pháp ANTT đã triển khai....
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng Big Data

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Xây dựng kế hoạch triển khai thu thập dữ liệu từ các nguồn sẵn có và trong tương lai, phân tích dữ liệu và sử dụng kết quả vào hoạt động kinh doanh:-...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Pháp Chế

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham mưu, trợ giúp, tư vấn cho Ban TGĐ về pháp lý liên quan đến các hoạt động, kinh doanh của Tập đoàn;Tham mưu, tư vấn cho Ban TGĐ các hoạt động...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Khối Vận Hành & Phát Triển Kinh Doanh

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  1. Quản lý toàn bộ hoạt động của Khối vận hành và phát triển kinh doanh, bao gồm: Xây dựng quy trình, chính sách phát triển, quản lý và phân phối...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Phát Triển Người Dùng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống Người dùng trên cả hai kênh online và offline.Xây dựng và phát triển các chương trình, chính sách để thu hút...
  Ho Chi Minh
 • Kế Toán Trưởng (Công ty thành viên)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Xây dựng sơ đồ hạch toán kế toán của Công ty và mô tả công việc kế toán phần hành làm cơ sở hoạch định công tác kế toán và...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Kế toán

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Kiểm tra chứng từ đầu ra các nghiệp vụ kế toán phát sinh đến doanh thu dự án được phân công, hạch toán lên công nợ theo đối tượng Hợp đồng/Khách hàng...
  Ho Chi Minh
 • Kiến trúc sư Cảnh quan

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Triển khai hồ sơ thiết kế cảnh quan từ ý tưởng đến thi công.Phối hợp với các phòng ban khác liên quan đến mảng phụ trách.Kiểm tra công tác thiết kế...
  Ho Chi Minh
 • Giám đốc khối Marketing

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham vấn cho Ban Tổng Giám đốc và về các nội dung liên quan đến chiến lược ngắn và dài hạn của hoạt động Marketing cho Tập đoàn /các Công ty thành...
  Ho Chi Minh

Pages

hZWYlpplmG2Yk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...