Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRkmXGampuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

2 jobs found in Bac Giang

Refine Your Results
Clear All Filter
 • IT - CNCS

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý hệ thống mạng (bao gồm làm hệ thống, thiết bị,…)Cài đặt thiết bị mạng, phân phối và đưa thiết bị vào hệ thống mạng để sử dụngQuy hoạch dự...
  Bac Giang
 • Chuyên viên audit hệ thống bảo mật thông tin

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Đào tạo nội bộ về kiến thức bảo mật thông tinAudit toàn bộ các đơn vị trong hệ tập đoàn Công ty về bảo mật thông tin....
  Bac Giang
hZWYnZRkmXGampuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...