Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtpl22Um5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

7 jobs found in Bac Ninh

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Context Manufacturing Test Process Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Factory resident partner in the CM partner’s Test Process and Industrial Engineering organizationsWorks to ensure CM partner success on sustaining and...
  Bac Giang
  Bac Ninh
 • FATP Engineer (Kỹ sư lắp ráp thành phẩm, kiểm thử, đóng gói)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành cơ khí hoặc điện tửThành thạo quy trình công nghệ của bộ phận FATPCó hiểu biết về FATP, phân tích, cải thiện FA...
  Ha Noi
  Bac Giang
  Bac Ninh
 • SMT Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành cơ khí hoặc điện tửThành thạo quy trình công nghệ của bộ phận SMT Có hiểu biết về SMT, phân tích và cải thiện...
  Ha Noi
  Bac Giang
  Bac Ninh
hZWYmJtpl22Um5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...