Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tglG6VmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

6 jobs found in Binh Duong

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Purchasing Officer (Capex + MRO)

    Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

    - Capex items: Manage approved Capex project list with users. Sourcing for potential vendors for quote negotiate and finalize the quotes. Process...
    Binh Duong
  • Production Supervisor

    Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

    Responsibly control workshop around 100 workers to achieve KPISupervise mixing process (of soap and shampoo materials)Be responsible for controlling...
    Binh Duong
  • Nhân Viên Bảo Trì

    Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

     Phối hợp & Thực hiện chương trình bảo trì định kỳKiểm soát điện, nước, dầu trong ca làm việcTham gia vào các dự án kế hoạch cải tiến và giảm chi...
    Binh Duong
  • B2B CHANNEL MANAGER

    Global Human Resource Solution - Salary: $2,500 - $3,000

    1/ Quản lý hoạt động kinh doanh - Phối hợp với đại lý thực hiện cam kết doanh số - Theo dõi liên tục doanh số kênh, tìm hiểu các khu vực cải thiện...
    Ho Chi Minh
    Binh Duong
hZWYm5tglG6VmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...