Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lmmmqZmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found in Da Nang

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Project Sales Executive

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Responsible for expansion of targeted clients (project, contractor, architecture, main construction specifiers and influencer, installation customers...
  Ho Chi Minh
  Da Nang
 • Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban kiểm soát

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1.Đảm nhận vị trí thành viên HĐQT độc lập, thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của HĐQT & theo quy định của pháp luật. Công việc cụ thể trao...
  Da Nang
hZWXm5lmmmqZmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...