Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdpk3CZm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found in Da Nang

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Quản lý Khu vực (ASM) – Kênh Modern On Trade

    40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,000 - $1,500

    Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KPI hàng tháng.Đảm bảo đội ngũ nhân viên và nhà phân phối (NPP) thực hiện nghiêm túc các chính sách Công ty, các điều...
    Da Nang
hZWXnJdpk3CZm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...