Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxpk2-dmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found in Da Nang

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Trưởng phòng NS ĐT vùng

    40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

    1. Mảng Nhân sự: Cập nhật và kiểm soát SĐTC của các cơ sở trong vùngXây dựng, rà soát và kiểm soát định biên và các phương án tối ưu nhân sựTổ...
    Da Nang
    Khanh Hoa
hZWXnJxpk2-dmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...