Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tglG-Xm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

13 jobs found in Ha Noi

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Chuyên viên Quản lý Thiết kế

  RICONS - Salary: $700 - $2,000

  Điều phối, thực hiện và chịu trách nhiệm bộ môn thuộc dự án thiết kế phụ trách. Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và kiểm soát việc thực hiện thiết...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Xây dựng kế hoạch marketing và kế hoạch phát triển thương hiệu theo đúng định vị, chiến lược phát triển của thương hiệu. Quản lý ngân sách và...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • PRODUCT OWNER

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Take responsible for the development of Company new line of product: Work with Leader, Biz onwer to define and manage product roadmaps to...
  Ha Noi
hZWYm5tglG-Xm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...