Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVmlWqalJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

62 jobs found in Ho Chi Minh

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Sales Leader

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Sales Responsibilities Responsible for business in HCMC market to ensure the KPIs assigned, including Trade Margin, Market Value Growth, Vendor...
  Ho Chi Minh
 • Sale Engineer

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $500 - $1,000

  About the Employer Subsidiary of an MNC headquartered in London, United Kingdom. The business deals with manufacturing and selling of advanced...
  Ho Chi Minh
 • Risk Management Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  A. MAIN RESPONSIBILITIES: Designing and implementing an overall risk management process for the company.Performing a risk assessmentPerforming a...
  Ho Chi Minh
 • Assistant Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  -     Interpreting in meetings, conferences, events. -     Interpreting English - Vietnamese for managers when requested. -     Translating...
  Ho Chi Minh
 • Warranty Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Repair, maintain CCTV productsReport daily maintenance work to the managersManage components and equipment, periodic reports to the managersDo repair...
  Ho Chi Minh
 • QA Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  JDM/EMS/ODM supplier management includingQuality system audit and Lean Six Sigma audit for supplier selection and assessmentNPI qualification: Drive...
  Ho Chi Minh
 • Production Management (Dist.7)/ Quản lý sản xuất (Quận 7)

  REERACOEN VIETNAM - Salary: $1,000 - $1,500

  - Liên hệ các nhà cung cấp đến từ trụ sở Nhật Bản - Quản lý hợp đồng - Quản lý thời gian giao hàng - Báo cáo cho trụ sở tại Nhật Bản - Trình...
  Ho Chi Minh
  Long An
 • Customer Happiness Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tham gia vào quá trình thiết kế cấu trúc và chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng teamKiểm soát các quy chuẩn về SLA, SOP được thiết kế bởi Công...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý hoạt động bán hàng Triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm: giao nhiệm vụ, kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của các nhân viên trong...
  Ho Chi Minh
 • PR and Communications Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,100 - $1,200

  Develop, support & promote company Brand through message development, social media content creation and media outreach.Develop and disseminate...
  Ho Chi Minh
 • Operations Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý hệ thống các site theo định hướng và tiêu chuẩn của Công ty;Trực tiếp chỉ đạo để triển khai hoạt động theo kế hoạch đề ra;Phối hợp với bộ phận...
  Ho Chi Minh

Pages

hZWXnZVmlWqalJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...