Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dklXGYl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

54 jobs found in Ho Chi Minh

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Customer Service Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Overall CS operation and Partner’s management MAJOR ACTIVITIES Support service strategy set by Regional/Management, thus develops and...
  Ho Chi Minh
 • Tuyển Gấp 05 Software Developer (Vietnam sang Timor Leste)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Lập trình phần mềm: Lập trình các nền tảng Web Framework, Java Core, Mobile, PHPTìm hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế tông thể,...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • STORE MANAGER

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,000 - $3,000

  -  Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Cửa Hàng đạt hiệu quả theo chỉ tiêu Công ty giao. - Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa:  đảm...
  Ho Chi Minh
 • B2B CHANNEL MANAGER

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,500 - $3,000

  1/ Quản lý hoạt động kinh doanh - Phối hợp với đại lý thực hiện cam kết doanh số - Theo dõi liên tục doanh số kênh, tìm hiểu các khu vực cải thiện...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • TRAINING & DEVELOPING MANAGER

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,000 - $2,500

  - Điều hành và quản lý nhân sự Phòng Đào tạo. -  Điều hành mọi hoạt động liên quan của Phòng Đào tạo. -  Quản lý nhân sự bộ phận Đào tạo, định biên...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • FINANCIAL EXECUTIVE

  Global Human Resource Solution - Salary: $1,200 - $1,500

  1/ Tổng hợp và xử lý số liệu doanh thu, chi phí từ các bộ phận:  - Lập kế hoạch theo dõi, giám sát, phân tích các đầu mục chi phí Công ty. - Phân...
  Ho Chi Minh
 • PLANNING EXECUTIVE (FINANCIAL FIELD)

  Global Human Resource Solution - Salary: $1,300 - $1,500

  1/ Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu về doanh số đa chiều. - Lập kế hoạch kinh doanh hằng năm, đánh giá, giám sát hiệu quả hoạt động kinh doanh đa chiều ...
  Ho Chi Minh
 • PERFORMANCE MEDIA EXECUTIVE

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,000 - $3,000

  - Nghiên cứu thị trường media để cập nhật xu hướng và nền tảng media phù hợp cho từng nhóm khách hàng nhằm đề xuất các hình thức quảng cáo phù hợp, đo...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • IT SYSTEM

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,000 - $3,000

  1. Quản lý phần mềm trên Winform/ Mobile/ Web application và các phần mềm của Công ty -  Làm việc trên nền tảng SQL server - Kiểm tra, sửa chữa...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • MARKETING MANAGER

  Global Human Resource Solution - Salary: $4,000 - $5,000

  - Điều hành hoạt động của phòng Marketing bảo đảm đạt mục tiêu theo yêu cầu của công ty đề ra. - Điều hành và thực hiện công việc theo sự lãnh đạo...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong

Pages

hZWYm5dklXGYl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...