Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZdmlWmUnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Marketing and Technical Engineer

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: From: $1,000

  Manage Distributor System, provide technical support and assist Distributor for sales development....
  Ha Noi
 • Senior System Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Phạm vi công việc • Phối hợp cùng đội phát triển và đội vận hành để đảm bảo nền tảng công nghệ đáp ứng được nhu cầu • Xây dựng và đảm bảo môi trường...
  Ha Noi
 • QA Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Phạm vi công việc - Cùng Ban Giám đốc hoạch định chiến lược đảm bảo chất lượng của công ty - Triển khai chiến lược đảm bảo chất lượng, xây dựng và...
  Ha Noi
 • SAP Leader

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Nội dung công việc: - Tham gia, duy trì và phát triển mới liên quan đến SAP - Cùng hợp tác với phía Nhật Bản tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ mới...
  Ha Noi
 • iOS Engineer (Junior/ Senior)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Nội dung công việc: - Tham gia vào các dự án outsource với nhiều đối tác lớn (như Nhật Bản) - Trở thành key member xây dựng nhóm iOS/ Android, có cơ...
  Ha Noi
 • Technical Head (Duck)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  * Technical:1. Breeding Farm:• Breeding Farm design, layout and any equipment used such as ventilation system, feeder, drinker, etc.• Density and Male...
  Ha Noi
  Vinh Phuc
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Xây dựng và phát triển mô hình bán hàng Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc về việc bổ sung, điều chỉnh, sáng tạo trong các hoạt động tuyển sinh và...
  Ha Noi
 • Production Supervisor

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  - Chịu trách nhiệm  giám sát hoạt động và hiệu suất, tuân thủ các nội quy và chính sách, đào tạo các supervisor của các chuyền may được giao và liên...
  Hoa Binh
 • Giám đốc Đầu tư

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoànTổ chức triển khai thực hiện và giám sát toàn bộ hoạt động đầu tư trong và...
  Ha Noi
 • Giám Đốc Tài Chính

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Đại diện Tập đoàn quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư tại các Công ty thành viên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mạiThống kê, phân tích, đánh...
  Ha Noi
 • Cutting Supervisor

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Distribute the suitable position for each staffs Order equiment, material and accessories for monthly demand Follow up the daily production process...
  Hoa Binh
 • Trưởng phòng đầu tư

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoànTổ chức triển khai thực hiện và giám sát toàn bộ hoạt động đầu tư trong và...
  Ha Noi
 • Trưởng Phòng Tài Chính

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Đại diện Tập đoàn quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư tại các Công ty thành viên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mạiThống kê, phân tích, đánh...
  Ha Noi
 • Giám đốc pháp chế

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tư vấn pháp lý cho HĐQT và Ban điều hành;Hỗ trợ pháp lý cho các phòng ban, Đơn vị trong Tập đoàn;Đại diện để bảo vệ quyền lợi pháp lý cho T&T...
  Ha Noi
 • .NET Developer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Analyze system requirements and prioritize tasksWrite clean, testable code using .NET programming languagesDevelop technical...
  Ho Chi Minh

Pages

hZWXnZdmlWmUnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...