Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5hml2mclZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

153 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Phó phòng Pháp chế Doanh nghiệp

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Hỗ trợ tham mưu Giám đốc/Phó Giám đốc (Pháp chế doanh nghiệp) các công tác liên quan đến pháp chế: Doanh nghiệp, Thuế, Lao động, Chứng khoán, Tài...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Pháp chế Doanh nghiệp

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Soạn thảo và thực hiện các hồ sơ liên quan đến thành lập/thay đổi/cập nhật đăng ký doanh nghiệp.Soạn thảo các hợp đồng, văn bản, các quyết định ủy...
  Ho Chi Minh

Pages

hZWYl5hml2mclZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...