Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lokmuZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Chief Dermatologist

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $2,000 - $2,500

  Report to clinic Director. Perform any other duties which may be assigned by the management from time to time.In charge doctor recruitment when...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
  Dong Nai
 • AREA SALES MANAGER – GENERAL CHANNEL

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $2,000

  This position is responsible for performing utmost sales strategy of company: Driving and training sales team to make and maintain stock...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • SALES MANAGER

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,200 - $1,800

  We are looking for a high-performing Sales Manager to help us meet our customer acquisition and revenue growth targets by keeping our company...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng Mua hàng – Kinh nghiệm ngành nhiệt lạnh, cơ khí chế tạo

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Điều...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng đào tạo

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUỒN LỰC ĐÀO TẠO     a. Phát triển chương trình đào tạo Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh doanh của...
  Ho Chi Minh
 • Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban kiểm soát

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1.Đảm nhận vị trí thành viên HĐQT độc lập, thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của HĐQT & theo quy định của pháp luật. Công việc cụ thể trao...
  Da Nang
 • Giám đốc Marketing

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hoạch định chiến lược, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát công việc về Marketing của Công ty cùng các công ty thành viênLập kế hoạch, tổ...
  Ha Noi
 • REGIONAL SALES MANAGER – GENERAL CHANNEL

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $3,000 - $3,500

  This position is responsible for performing utmost sales strategy of company: Driving and training sales team to make and maintain stock...
  Ha Noi
 • Chief Accountant

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,000 - $2,500

  Lương: 40tr – 50tr + ThưởngBáo cáo cho CEO...
  Ho Chi Minh
 • MARKETING MANAGER

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,000 - $2,500

  Tham gia trực tiếp trong việc xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty. Hoạch định các hoạt động tổng thể Khối Marketing, nhằm góp phần...
  Ho Chi Minh
 • Electrical Engineer (Manager Level)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,500 - $1,800

  Provide technical lead and support for electrical portions of solar projects Prioritize task to ensure quality, safety and...
  Ho Chi Minh
 • Giám đốc Marketing

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,500 - $3,000

  Tham gia trực tiếp trong việc xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty. Hoạch định các hoạt động tổng thể Khối Marketing, nhằm góp phần...
  Ha Noi
 • Sales Engineer/Representative

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  1. Objective and general description of the job: Develop and cover the growing business in the region of Compressor Technique Service Division2....
  Ha Noi
 • Kế toán trưởng

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,000 - $2,500

  Tổ chức hệ thống kế toán, thuế phù hơp với yêu cầu quản lý của Công ty và các quy định của Nhà nước về Kế toán, thống kê và thuế.Phối hợp làm việc với...
  Ho Chi Minh
 • Production Supervisor (Team lead) – Experienced in Chemicals

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Lead performance by engaging direct reports to value-based behavior and continuous improvement of their skills. Support and coach as part of...
  Ha Noi

Pages

hZWXm5lokmuZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...