Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRmkmqWnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Production Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  RESPONSIBILITIES Lead Technical team, Quality team, and Production team to fulfill production plan in accordance with business plan;Develop...
  Ho Chi Minh
 • Account Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Maintaining and developing relationships with key clients at C-suiteBuilding strategy and planning budgets for account managementTaking full...
  Ho Chi Minh
 • Senior Product Owner

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Làm việc trực tiếp với các bên liên quan để lập kế hoạch cải tiến tính năng chính của sản phẩmPhối hợp với các phòng ban khác (CS, Marketing, Designer...
  Ha Noi
 • Chuyên viên Thiết kế UI/UX

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tạo thiết kế lấy người dùng làm trung tâm bằng cách hiểu các yêu cầu kinh doanh và phản hồicủa người dùngTạo luồng người dùng, wireframes, prototypes...
  Ha Noi
 • IT - CNCS

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý hệ thống mạng (bao gồm làm hệ thống, thiết bị,…)Cài đặt thiết bị mạng, phân phối và đưa thiết bị vào hệ thống mạng để sử dụngQuy hoạch dự...
  Bac Giang
 • Chuyên viên audit hệ thống bảo mật thông tin

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Đào tạo nội bộ về kiến thức bảo mật thông tinAudit toàn bộ các đơn vị trong hệ tập đoàn Công ty về bảo mật thông tin....
  Bac Giang

Pages

hZWYnZRmkmqWnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...