Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZjl2yZlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Hanoi - Service Engineer

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,000 - $1,500

  • Security equipment installation, testing, commissioning and system programming in accordance to ICD's policy and standards • Partially involve in...
  Ha Noi
 • Maintenance Staff

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Proactively plan and schedule downtime and partner with more senior team members to identify opportunities to improve reliability and reduce...
  Ha Nam
 • Distribution Sales

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Search the potential dealers/distributers Consult to customers for the company products Introduce and sell products to customers as...
  Ha Noi
 • Project Supporting Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Responsible for project follow-up and technical support;Preparation, scheme review and test verification, to ensure the stable...
  Ho Chi Minh
 • Technical Support Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Manage all technical aspects during the distribution or projects of company products;Provide products demo, service, maintenance, and...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • B2B sales Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Mở rộng thêm và duy trì quen hệ với những đối tác liên quan đến ngành thiết bị lọc nước, xử lý nước cho hộ gia đinh, thiết bị bếp,...
  Ha Noi
 • B2C Sales Leader

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Lập kế hoạch và thực hiện Kế hoạch bán hàng cho đội sales theo tháng, quý, năm.Quản lý ngân sách và Profit/Loss cho toàn bộ...
  Ha Noi
 • Giám đốc Ban tài chính Quản trị

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, theo dõi và dự báo kết quả thực hiện...
  Ha Noi

Pages

hZWYmpZjl2yZlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...