Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpVplWqalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Recruitment Manager/ Quản Lý Tuyển Dụng

    Học viện Quản lý PACE - Salary: Competitive

    Quản lý và thực thi kế hoạch tuyển dụng nhân sự của tổ chức; Tìm kiếm, phát triển nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng;Điều phối việc...
    Ho Chi Minh
hZWXnpVplWqalpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...