Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJdnlmuWm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Phân tích đầu tư về các hoạt động: Theo dõi việc lập báo cáo tài chính hàng tháng của các công ty con, liên doanh,...
  Ho Chi Minh
 • Sale Capability Manager

  Marico South East Asia Corporation - Salary: Competitive

  Coordinate with HRBP to conduct TNA and propose training solutions for Senior Capability Development to build in annual...
  Ho Chi Minh
 • Consumer Technical Insights Manager

  Marico South East Asia Corporation - Salary: Competitive

  Design studies for Consumer studies and arrange studies internally or with external agencies in Vietnam , Myanmar and MalaysiaConduct...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Pháp lý Dự án

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Báo cáo thẩm định pháp lý Dự án BĐS.Soạn thảo văn bản hành chính, hồ sơ thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án và các hợp đồng hợp tác đầu tư và...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng/Phó phòng Pháp lý Dự án

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Phối hợp, hỗ trợ Lãnh đạo phòng quản lý, điều phối công việc, đánh giá năng lực/hiệu quả của CBNV trực thuộc; hướng dẫn/giải quyết các nghiệp vụ liên...
  Ho Chi Minh
 • Phó Giám đốc Pháp lý Dự án

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công việc chung của Phòng Pháp lý Dự án.Thực hiện công việc liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch và Ban Tổng Giám...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  Vinamilk - Salary: Competitive

  1. Lập và thực hiện các kế hoạch phát triển ban Thương mại điện tử (TMĐT) và đối tác TMĐT: Lập và thực hiện các kế hoạch bán hàng và các kế hoạch...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Pháp chế Hợp đồng Xây dựng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Căn cứ Kết quả chọn thầu, Biên bản họp với Nhà thầu, báo giá, phiếu đề xuất, tờ trình, hồ sơ mời thầu (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để...
  Ho Chi Minh
 • Supply Chain Customer Service Executive

  Bel Vietnam - Salary: Competitive

  Job purpose: Key actor of Order Management from receiving order to delivery process, always liaising with operation/supply & Sales team, the...
  Ho Chi Minh
 • Marketing & Employer Brand Associate

  ANPHABE.COM - Salary: Competitive

  IMPACTS you would create: Creative ideas and effective execution of employer branding projects, media campaigns, and events.Interactive activities...
  Ho Chi Minh
 • JUNIOR RESEARCH & ANALYTICS

  ANPHABE.COM - Salary: Competitive

  HR Insight team offers great opportunity to learn & develop skills: Participate in Anphabe 2 big annual eventsYou are invited to Initiate, Host ...
  Ho Chi Minh
 • Sales Executive (Firestop)

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Sales activities: Organize the solution sales activities which is suitable with the policy in each period deployed by company strategy in order to...
  Ho Chi Minh
 • Digital Marketing Assistant Manager

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Conduct websites, digital asset and marketing channels performance analysis with proposals for further growth. Utilize strong analytical ability to...
  Ho Chi Minh
 • Technical Training Manager

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Develop Technical Academy: to support development and deliver the training for internal staffs of Saint-Gobain FGM covering all products,...
  Ho Chi Minh
 • Assistant Brand Manager

  Bel Vietnam - Salary: Competitive

  As Assistant Brand Manager you are managing the assigned brand(s): Develop the national Brand Marketing Plan, guided by regional marketing plan, to...
  Ho Chi Minh

Pages

hZWYmJdnlmuWm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...