Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVkmWycl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

4 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

  Khang Điền - Salary: Competitive

  NHIỆM VỤ CHÍNH Cung cấp đánh giá hàng năm về tính đầy đủ và hiệu quả của các quy trình hoạt động và kiểm soát rủi ro trong Công ty theo vai trò và...
  Ho Chi Minh
 • TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

  Khang Điền - Salary: Competitive

  MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC 1.  Quản lý và chịu trách nhiệm  thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến tổ chức và hoạt động của            công ty.  2. ...
  Ho Chi Minh
 • GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

  Khang Điền - Salary: Competitive

  MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm Điều hành hoạt động pháp chế công ty.Tham mưu cho ban Giám đốc các vấn đề có liên quan trong phạm vi, chức năng...
  Ho Chi Minh
 • GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

  Khang Điền - Salary: Competitive

  MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC 1.  Phát triển và thực hiện các khoản đầu tư dự án. 2.  Kiểm soát dòng tiền và nguồn vốn, đảm bảo việc huy động nguồn vốn đáp ứng...
  Ho Chi Minh
Lazy Load...