Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRhlmyWl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Branch Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Xây dựng chiến lược kinh doanh và chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược phát triển của Chi nhánh theo mục tiêu chiến lược của toàn Công ty;Chịu...
  Ho Chi Minh
 • Automotive/Mobility Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  General Description: Research and develop embedded systems mounted on Cars or Services for Cars, including Infortainment System, Parking Assitant...
  Ha Noi
 • Network Software Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Review existing requirement and work with stakeholder to identify gaps in the requirementsImplement WebUI features following UX/UI, or...
  Ha Noi
 • Phó Giám đốc điều hành mảng cơ điện

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Nghiên cứu mô hình vận hành hiện tại và đề xuất phương án vận hành, cơ cấu tổ chức phù hợp với  định hướng phát triển.Thiết kế hệ thống...
  Ha Noi
 • Sales & Marketing

  Client's Faro Vietnam - Salary: Competitive

  Develop and explore container trading market nationally.Explore local market by meeting and visiting various potential...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Quality Engineer/ Application Engineer

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Responsible for issues pertaining to application and product quality Provide application solutions Provides pre & post-sales technical and...
  Ho Chi Minh
 • Factory manager (Vietnam/Taiwan/China/Singapore/India)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1.Cải thiện và ưu hóa lưu trình sản xuất 2. Nâng cao hiệu suất và tỷ lệ xuất hàng đúng thời hạn 3. xây dựng mục tiêu bộ phận,thực hiện các kế hoạch...
  Bac Giang
 • Supply Chain Manager (Expart)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Phụ trách chuỗi cung ứng của xưởng tại Mỹ 2.Có kinh nghiệm về kế hoạch sản xuất /quản lý nguyên vật liệu/thu mua/logicstic 3.Quy hoạch sản lượng...
  Bac Ninh
 • Project Manager (Vietnam/Taiwan/China /Singapore/India)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1.Chủ quản OPM của xưởng tại Việt Nam,phụ trách xây dựng đội nhóm OPM tai Việt Nam 2.Thành thạo lưu trình sản xuất xuất hàng của xưởng EMS 3. Nắm rõ...
  Bac Ninh
 • Development Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  ·         Control and manage all area of project from get requirement to delivery to customer ·         Direct project's resources, develop project...
  Ha Noi

Pages

hZWYnJRhlmyWl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...