Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5pimm2blZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Civil Design Engineer

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,000 - $1,300

  Provide civil drawings and all engineering materials for Clients, Consultants, Suppliers, Sub-contractors etc. for construction of HV transmission...
  Ho Chi Minh
 • Electrical Design Manager

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,500 - $2,000

  Providing accurate and analytical technical reports for any site activities problems to management.Supervision and control of electrical engineering...
  Ho Chi Minh
 • Sale Director (prefer FMCG, Agriculture)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $4,500 - $5,500

  Báo cáo kết quả kinh doanh và các vấn đề liên quan theo định kỳ và phát sinhPhối hợp với Marketing và các phòng ban thực hiện kế hoạch quảng bá, bán...
  Ho Chi Minh
 • Chief Representative – Experienced in agricultural processing equipment or agricultural products.

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  CAREER OBJECT To work as a chief Representative in Vietnam and assist in establishing and delivering goals of the...
  Ho Chi Minh
 • Business Development Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Overall responsibility for the Sales and Business Development activities in Air/Ocean freight, Trucking, Customs Brokerage and value added service....
  Ho Chi Minh
 • Trade Activation Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $2,000

  Key Activities  To monitor the execution of Activation & Promotion, Channel Development, Experience & Key Account, Merchandising &...
  Da Nang
 • Quality Controller - Jewelry (USA brand)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  JOB SUMMARY Ensure finished products are in compliance with all buyer approved quality standards  RESPONSIBILITIES Review ...
  Ha Noi
 • Merchandise Department Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  To manage the merchandise mix to maximize sales and profit of a division within our department store business.To support the line manager to achieve...
  Ho Chi Minh
 • Giám đốc Marketing

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hoạch định chiến lược, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát công việc về Marketing của Công ty cùng các công ty thành viênLập kế hoạch, tổ...
  Ha Noi
 • Trưởng phòng đào tạo

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUỒN LỰC ĐÀO TẠO     a. Phát triển chương trình đào tạo Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh doanh của...
  Ho Chi Minh
 • Business Development Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,000 - $1,200

  Tìm hiểu và cập nhật thông tin về các quy định liên quan đến thủ tục hải quan, thuế XNK, các văn bản của các cơ quan nhà nứơc liên quan đến họat...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên gia Sáng kiến chiến lược HR

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $3,500 - $4,100

  Thu thập thông tin, xây dựng tài liệu, thực hiện việc lập kế hoạch làm việc cho Sáng kiến Đảm bảo về tiến độ, kết quả công việc và trực tiếp thực hiện...
  Ha Noi
 • Tax Accountant

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Responsible for the assigned financial / management / statutory reports at quality and in time deadline as required by Management / Government’s laws...
  Ha Noi
 • FISE. HR

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $2,000

  Thách thức 12 tháng, ứng viên tham gia chương trình sẽ trải nghiệm 3 vị trí Chuyên gia Nhân sự với 5 các sản phẩm khác nhau. Tốt nghiệp chương trình...
  Ha Noi
 • CPO (Chief People Officer)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $2,000

  Thách thức: FCPO (Future Chief People Officer) là Chương trình tuyển dụng Giám đốc nhân sự quốc tế tương lai là chương trình tuyển dụng nhân sự cấp...
  Ha Noi

Pages

hZWXm5pimm2blZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...