Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJplmnGampWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • FSQR Manager (Location: Dong Nai)

  Cargill Vietnam - Salary: Competitive

  Account Accountability Category #1: PERFORM PREVENTION ACTIVITIES AND ISSUE RESOLUTION Assumes ultimate accountability for compliance to all Food...
  Dong Nai
 • HR RESEARCHER (Manager / Assistant Manager)

  ANPHABE.COM - Salary: Competitive

  “HR Research” may sound unfamiliar yet this is an exciting job in a very pioneering field. In short, this person works as both a Researcher & a...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Đào Tạo

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Tổng hợp các yêu cầu đào tạo của các Phòng ban/ đơn vị và lập kế hoạch đào tạo hàng năm trình cấp trên xem xét.Tổ chức triển khai thực hiện các chương...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Kiến Trúc và Tích Hợp Phần Mềm

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Hiểu và xây dựng kiến trúc phần mềm cho Platform - Xây dựng kiến trúc tổng quan (high - level design) cho hệ thống theo kiến trúc micro -services. -...
  Ho Chi Minh
 • Country Supply Chain Manager

  Cargill Vietnam - Salary: Competitive

  1. Supply Chain Operations & Management - 40% Provides general oversight, guidance and integration of multiple areas in the Cargill supply chain...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Tóm tắt công việc Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (KTNB) có nhiệm vụ thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ theo như mô tả trong kế hoạch và chương...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm xây dựng, thiết lập các thủ tục, qui trình hoạt động trong lĩnh vực phụ tráchTham gia vào các cuộc kiểm soát theo phân công để kiểm...
  Ho Chi Minh
 • Assistant Brand Manager [ROMANO]

  Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

  1. ROLES: The Assistant Brand Manager provides effective support to Group Brand Manager to ensure job completion and thereby contribute to good...
  Ho Chi Minh
 • Phó Giám đốc phát triển và vận hành ứng dụng

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư và phát triển phần mềm: Tham mưu chiến lược đầu tư và phát triển phần mềm của công ty. Đề xuất cải tiến phần...
  Ho Chi Minh
 • Nhân viên/ Chuyên viên dựng phim

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Dựng phim, biên tập các video clip, phim giới thiệu dự án.Dựng phim, biên tập các video clip hoạt động nội bộ, các sự kiện của Công ty.Tổ chức quay và...
  Ho Chi Minh
 • Assistant to Chief Representative

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hỗ trợ Trưởng Đại Diện (người Nhật) làm việc với khách hàng, xử lý chứng từ báo giá liên quan đến nghiệp vụ XNK...
  Ho Chi Minh
 • Senior Copywriter

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  • Copywriters are responsible for generating the words, slogans and audio scripts that accompany advertising visuals. • Discussing the client's core...
  Ha Noi

Pages

hZWXnJplmnGampWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...