Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxplGmUl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Tele-marketing Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  *Build and manage team:    - Build a call center of 4 – 5 team leads and 60 – 80 staff    - Train, coach & motivate the team    - Answering...
  Ho Chi Minh
 • Senior Game Designer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Work on new game ideas, work with other game designers on improving/finalizing their ideas.Have a good knowledge on what games are on the market, what...
  Ha Noi
 • Game Server Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Implement new game functions on the server side.Debug and fix existing issues.Any other duties as assigned by management.Benefits: Chance to work on...
  Ha Noi
 • Unity Game Developer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  ● Develop high-quality new games in unity.● Be able to work alone on the creation of game prototypes in a short period.● Be able to work in teams on...
  Ha Noi
 • Phó Phòng Sản xuất

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý dây chuyền sản xuất SMT (cả con người và máy móc SMT - Surface Mount Technology)Tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất theo ca. Quản lý...
  Ha Noi
 • PLC Programming Staff (New)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Khảo sát, nghiên cứu và thực hiện ý tưởng kết nối giao tiếp thiết bị trong hệ thống giữa phần cứng và phần mềmPhân tích và thiết kế hệ thống theo yêu...
  Ha Noi
 • R&D Supervisor

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Responsible for studying the possible production of new/improvement project. Ensuring that the materials and products are used and manufactured in...
  Dong Nai
 • R&D Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hoạch định chiến lược sản phẩm, chiến lược công nghệ, chiến lược RD. Định hướng các hoạt động RD phù hợp với mục tiêu dài hạn và kế hoạch triển khai...
  Hung Yen
 • (Cần Gấp) Phó Ban Marketing Dịch vụ Nghỉ Dưỡng

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Kinh doanh: Tổ chức hỗ trợ triển khai các chương trình bán hàng, MKT bán hàng thông qua các đại lý, qua sales call và tại cơ sở.Hỗ trợ và giám sát...
  Ha Noi
 • Fullstack Web Developer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hỗ trợ Tech Leader trong vai trò phân tích thiết kế hệ thống: thiết kế database, thiết kế API, automation test case.Trực tiếp triển khai việc phát...
  Ha Noi
 • Senior Java Developer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Xây dựng web layer, background process cho các microservices bằng Java. Benchmark hệ thống.Hỗ trợ Tech Leader trong vai trò phân tích thiết kế hệ...
  Ha Noi
 • Giám đốc Nhóm Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hoạch định và theo dõi kết quả kinh doanh sản phẩm: Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm trên cơ sở phân tích thị trườngPhối hợp với KPP và BP Kinh...
  Ho Chi Minh
 • Interpreter (Quality Control Department)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Assist GM of QC department with paper work, working schedule, visit partners, clients… Interpreting/ Translating Japanese in office ...
  Hung Yen
 • Techno-Commercial Associate Consultant

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $500 - $1,500

  I. About the Employer:  India 500 listed company; specialized in plastic molding business since 1987. The company has an extensive customer base that...
  Ha Noi
 • Interpreter (Production Department)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Assist GM of the Production department with paperwork, working schedule, visit partners, clients…   Interpreting/ Translating Japanese in office ...
  Hung Yen

Pages

hZWXnJxplGmUl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...