Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxpk3Cdm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Cost and Budget Supervisor

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Participation in establishing, revising company's yearly budgetCheck & follow up each Department in making and using budgetMake management reports...
  Hung Yen
 • Senior Marketing Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Lead the marketing department, direct marketing strategy on product positioning, market penetration and pricing.Be responsible to establish the medium...
  Ho Chi Minh
 • Scientific Affairs Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Conceptualize innovative initiatives to support marketing strategy while maintaining scientific integrity, including organizing scientific seminars...
  Ho Chi Minh
 • Giám đốc Nhóm Sản phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của các nhóm sản phẩm Tín dụngXây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Ca Sản Xuất

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý dây chuyền sản xuất SMT (cả con người và máy móc SMT - Surface Mount Technology)Tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất theo ca.Quản lý nguồn...
  Ha Noi
 • Trưởng phòng Quản lý Sản Xuất

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý dây chuyền sản xuất SMT (cả con người và máy móc SMT - Surface Mount Technology)Tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất theo ca.Quản lý nguồn...
  Ha Noi
 • Senior QA Engineer (Software)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,000 - $2,000

  Work in one of development team as QA to help team cover the Quality aspect when develop product;Working with PM and Dev lead and team in...
  Ha Noi
 • Lead/Senior Software Engineer - Frontend

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,000 - $2,000

  Work in one of development team as developer to help team complete task of developing product;Working with Dev Manager and Dev lead and team...
  Ha Noi
 • Key account executive

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Up to: $1,000

  Develop strong business relationships with current customers to keep trust and increase their Share of WalletEstablish,...
  Bac Ninh
 • Continuous Improvement Engineer

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Up to: $600

  Facilitate Value Stream Analysis according to company necessities to develop a yearly improvement plan.Create and Develop an...
  Bac Ninh
 • Recruitment and Training Staff

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Up to: $775

  Working place: Gia Lam, Hanoi (with company bus from Hanoi center) ·   Recruitment: Proactively plan and manage recruitment for all positions ...
  Ha Noi
 • Head of Performance Marketing(Open for Expat)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  A. 55% - Driving Growth Managing the overall marketing budget and monitoring the performance of spend to ensure maximum efficiency (Facebook, SEM,...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Cao Cấp Hệ Thống Tài Chính

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của Ngân hàng.Làm việc trực tiếp với các khối Kinh doanh và bộ phận hỗ trợ khối Kinh doanh để hiểu nhu cầu khai...
  Ha Noi
 • Chuyên viên cao cấp mua sắm IT

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  a. Nghiên cứu thị trường. Thường xuyên cập nhật thông tin và kiểm tra tình trạng hoạt động của các nhà cung cấp trên thị trường.Tìm hiểu, cập nhật...
  Ha Noi
 • Chuyên gia Phân Tích Rủi Ro Ngành

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  - Định hướng và phát triển công tác phân tích, quản trị rủi ro ngành Tư vấn thông tin thị trường và hỗ trợ xây dựng phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu...
  Ha Noi

Pages

hZWXnJxpk3Cdm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...