Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxpk2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Tổng Giám đốc Điều hành

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,600 - $3,400

  Báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT.Quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty. Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ các mục...
  Can Tho
 • Chuyên gia đánh giá chất lượng QTRR Hoạt động

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Lập các báo cáo đánh giá phân tích chuyên sâu trạng thái rủi ro của từng tiểu loại rủi ro và hiệu quả QTRR của toàn hệ thống.Đánh giá các sự kiện rủi...
  Ha Noi
 • Head of Internal Control & Risk Management Department

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Directly advise the Board of Directors on the implementation of internal control and risk management activities.Develop plans and organize regular and...
  Ha Noi
 • Product Development Specialist

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Research market information about securities products and services.Collaborate with professional departments to design and build new products and...
  Ha Noi
 • Chuyên gia Chính sách TDCN

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Nghiên cứu và phát triển: Nghiên cứu cập nhật các chuẩn mực, kỹ thuật và thực hành quản trị rủi ro tiên tiến.Nghiên cứu và lựa chọn các đối tác tổ...
  Ha Noi
 • Tổng quản lý khu Resort

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  A. Công việc Đặt phòng Kiểm soát việc xác định các mức phí no-show, đối soát và theo dõi công nợ đảm bảo không thất thoát doanh thu.Kiểm soát việc...
  Hai Phong
  Vinh Phuc
 • Safety & Environment Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Set up all procedures, regulations of security, fire, safety and environment for the brewery.Identifies security objectives & priorities for the...
  Ho Chi Minh
 • Sales and Business Development Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Develop and implement business development plans and projects for new and existing productsManage the productivity of the Business development plans...
  Ha Noi
 • Quality Engineer

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,000 - $2,000

  1. About the Employer: Headquartered in San Jose, California; a multinational corporation with 25 years of operation in computer networking device...
  Hai Phong
 • Project Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Work with key stakeholders (e.g. project director, project team, functional head) to collect sufficient information related to project planning,...
  Ha Noi
 • Trưởng Phòng Telesales

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $500 - $1,000

  Quản lý hoạt động bán hàng (Phần mềm quản lý bán hàng ) Triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm: giao nhiệm vụ, kiểm soát & hỗ trợ...
  Ha Noi
 • Sales Manager (Hongkong,Taiwan,Janpan)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  As a Sales Manager, you will work with other departments to maximize revenue opportunities, develop new markets in Hong Kong, Taiwan, and Japan,...
  Ha Noi
 • Trưởng phòng Kinh doanh tại Gia Lai

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $600 - $1,200

  Quản lý hoạt động bán hàng Triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm: giao nhiệm vụ, kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của các nhân viên trong...
  Gia Lai
 • Senior Software Developer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Plan, develop, test, deploy, and monitor the company’s cloud platformTake the ownership of the project, monitor / track the progress of the...
  Ho Chi Minh
 • Admissions Counselor

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Counselling prospective students and parents about study opportunities.Guiding and supporting students with all application package including...
  Ha Noi

Pages

hZWXnJxpk2-Wl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...