Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRpkmuVmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Data Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,200 - $4,200

  Understand and translate business needs into data models supporting long-term solutions.Work with the Application Development team to...
  Ha Noi
 • Senior Project Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,200 - $4,300

  1. Project management and implementation Manage assigned IT projects; Make detailed plan and implement IT projects as assignment from IT Directors...
  Ha Noi
 • Senior Network Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Configuration and support of network switches and routers, wifi network. Monitoring of networking system.Support of users from the network side....
  Ha Noi
 • Insight & Analytics Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Ownership of multiplatform digital analytics / reporting, working alongside with key stakeholders to define and track key metrics in order to develop...
  Ho Chi Minh
 • Advertising Operation Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàngTổ chức và triển khai các chiến dịch quảng cáoQuản lý toàn bộ quy trình của những tài khoản quản...
  Ho Chi Minh
 • Recruitment Consultant

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Work with Client to deliver Recruitment services per Client or Manager’s  request.Attract candidates by well preparing job description, job posting...
  Ha Noi
 • Brand Manager

  Greyfinders - Salary: Competitive

  Purpose: To achieve the sales target and profit of Laurier BrandTo best performance for the efficient use of marketing expenses/ business...
  Ho Chi Minh
 • Country Sale Manager

  Greyfinders - Salary: $3,500 - $4,000

  Main Purpose: Setting and executing a winning sales strategy towards growth and competitive advantageIncreasing revenue from business opportunities,...
  Ho Chi Minh
 • Project Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,000 - $3,000

  Quản lý điều hành và triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm cho tập đoàn  đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng...
  Ha Noi
 • Assistant to CEO

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Market Research: Looking for opportunities to expand the company’s business and improve the profits, including studying the trends of the...
  Ha Noi
 • Chuyên viên đào tạo, truyền thông nội bộ

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $600 - $900

  1. Xác định nhu cầu đào tạo và chương trình đào tạo phù hợp cho từng vị trí.2. Tham gia xây dựng bộ tài liệu đào tạo theo khung năng lực chuẩn cho...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Quality Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Design and execute quality assurance system in accordance with company quality standards and processes. Review quality audit reports with...
  Da Nang
 • Service Manager

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  About the Employer:  Our company's goals are simple and clear. We aim to be a global company that is vital to society and an innovative company that...
  Ha Noi
 • SALES ADMIN (HEAVY INDUSTRIAL)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Administrative Support Responsible for creating quotations and sales contract.Review PO and contractual/ payment terms from customer.Commitment to...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý hoạt động bán hàng Triển khai kế hoạch bán hàng tháng, quý, năm: giao nhiệm vụ, kiểm soát & hỗ trợ việc bán hàng của các nhân...
  Binh Dinh

Pages

hZWXnJRpkmuVmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...