Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5dklG-Wk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phát Triển (R&D Head)

  NANOGEN Pharma - Salary: $1,500 - $2,500

  Chịu trách nhiệm nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm thuốc sinh học, hóa dược, dịch truyền theo kế hoạch của ban Giám đốc. Nghiên cứu, thu thập thông...
  Ho Chi Minh
  Lam Dong
 • Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

  NANOGEN Pharma - Salary: $1,500 - $2,500

  Quản lý hệ thống chất lượng đảm bảo các hoạt động sản xuất thuốc tuân thủ theo các quy tắc GMP, luật dược, giấy phép kinh doanh và các quy định có...
  Ho Chi Minh
  Lam Dong
 • Trưởng phòng Quy chế - Đăng ký thuốc

  NANOGEN Pharma - Salary: $1,500 - $2,500

  Xem xét và phê duyệt hồ sơ đăng ký thuốc nội địa và đăng ký thuốc xuất khẩu Cập nhật qui chế dược chính nhằm đảm bảo hoạt động của nhà máy luôn phù...
  Ho Chi Minh
  Lam Dong
Lazy Load...