Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptokXKcl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Senior Frontend Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $3,500

  Architect and develop stable and high available web application Lead technical vision in Frontend technology trendsRapidly build, iterate, test and...
  Ho Chi Minh
 • Product Marketing Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $800 - $1,500

  Business Management Business Plan derived focus on achieving sell in targets through countries’ 1st tiers/End User Sell...
  Ho Chi Minh
 • Senior Sales and Marketing Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $850 - $1,250

  Develope sales strategies and approaches for various products and services, such as special promotions, sponsored events, etc.Tracks sales...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên cao cấp quản lý chi phí (Cost management Senior Officer)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $2,000

  Mô Tả Công Việc Hỗ trợ Giám đốc quản lý chi phí trong việc tổ chức, điều phối, giám sát công tác lập kế hoạch chi phí của Ngân hàng trên...
  Ha Noi
 • Chuyên viên cao cấp mô hình và phân tích thị trường vĩ mô, Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $2,200

  Mô Tả Công Việc Xây dựng, cập nhật hệ thống dashboards để phục vụ cho mô hình dự báo định lượng bao gồm: cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô,...
  Ha Noi
 • Content Marketing Leader

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $500 - $900

  1. Mô tả công việc Quản lý nội dung (30%) • Lập kế hoạch sản xuất, phân phối nội dung theo định hướng và chỉ tiêu của từng giai đoạn cụ thể. •...
  Ha Noi
 • Country Talent Acquisition Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $4,000 - $6,000

  Mục tiêu Dẫn dắt đội ngũ tuyển dụng của miền để đảm bảo việc tuyển dụng nhân sự của miền hoàn thành đúng tiến độ...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Chuyên gia Sáng kiến chiến lược

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Thu thập thông tin/tài liệu, thực hiện việc lập kế hoạch làm việc cho Sáng kiếnThực hiện công tác chuẩn bị thí điểm và triển khaiChủ động thực ...
  Ha Noi
 • Devops

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,000 - $1,500

  Mô tả công việc • Triển khai CI/CD cho các sản phẩm. • Triển khai load balancing, auto scaling các hệ thống trên dịch vụ Amazon Cloud. • Thiết kế,...
  Ha Noi
 • Brand Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,600 - $3,500

  Report to: Marketing Director Manage 5 people including Trade MKT Manager Job Summary ...
  Ha Noi

Pages

Lazy Load...