Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptokmyalJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • OA admin (Sharepoint, server)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Managing all host computers and network devices, including system performance monitoring and improvement; repair and manage the host computer...
  Bac Ninh
 • SFCS engineer (C#)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Responsible for the daily maintenance of the company's internal SFCS system: - Receive and manage daily abnormal  - Production data (labor) inquiry ...
  Bac Ninh
 • AP Engineer (C#)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Support ERP/ PLM/ eFlow/ and others production systems a. Familiar with (ERP/PLM/eFlow/Others) operations b. Help troublershoot and fix users'...
  Bac Ninh
 • ERP engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  ERP a. Familiar with ERP operations b. Help troublershoot and fix users' problems c. Daily maintaince and monitoring the system...
  Bac Ninh
 • SMT Equipment Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Maintenance equipment 2. Improve and adjust production  3. Assist in production line education and training 4. Feeder calibration/furnace...
  Bac Ninh
 • DevOps Manager (Engineering Manager)

  RGF Executive Search - Salary: $2,500 - $4,000

  Manage cloud API infrastructure on AWS, which uses Kubernetes as the container orchestration platform. This also includes managing build and deploy...
  Ho Chi Minh
 • Digital Marketing Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $3,000 - $4,000

  Mục tiêu / Objective •   Phát triển kênh Marketing kỹ thuật số phù hợp với chiến lược của toàn ngân hàng Marketing giai đoạn 2016 – 2020 •   Phát...
  Ho Chi Minh
 • Product Specialist

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Gather a full picture of the product, spot problems and potential issues timely.Create product time-frames and plans, conduct periodic review and...
  Ha Noi
 • Giám đốc phân tích tín dụng

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $3,000 - $4,000

  Điều phối nhiệm vụ Phân tích tín dụng Đầu mối tiếp nhận thông tin về nhu cầu của khách hàng  và phối hợp cung cấp các sản phẩm liên quan...
  Ha Noi
 • Credit Analyst Director (Corporate Banking)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $3,000 - $4,000

  Mục tiêu Điều phối, thực hiện các thủ tục thẩm định, trình duyệt và quản lý sau...
  Ha Noi
 • Merchandising Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $3,000 - $4,000

  Job Purpose/ Mục tiêu công việc To monitor sample, materials procurement and order tracking activities to meet quantity, quality,...
  Ha Noi
  Bac Giang
 • R&D Lead

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,600 - $2,100

  Job purpose The R&D Lead will be responsible for: Lead development projects as assigned by R&D...
  Thai Nguyen
 • Senior .NET Developer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,300 - $2,000

  A. Phạm vi công việc Tham gia phát triển sản phẩm phần mềm quản lý bán hàng.Phối hợp các phòng ban khác trong phân tích nghiệp vụ,...
  Ha Noi
 • Senor Market Risk Officer/ Macroeconomic Analyst

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $2,200

  Mô Tả Công Việc Xây dựng, cập nhật hệ thống dashboards để phục vụ cho mô hình dự báo định lượng bao gồm: cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô,...
  Ha Noi
 • Chuyên viên cao cấp quản lý chi phí (Cost management Senior Officer)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $2,000

  Mô Tả Công Việc Hỗ trợ Giám đốc quản lý chi phí trong việc tổ chức, điều phối, giám sát công tác lập kế hoạch chi phí của Ngân hàng trên...
  Ha Noi

Pages

Lazy Load...