Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tglG-VmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

5 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • TRƯỞNG BAN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TỔNG HỢP NGÂN SÁCH VÀ BÁO CÁO

  Vinamilk - Salary: Competitive

  -     Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch năm bao gồm hoạt động, nhân sự và chi phí cho Bộ phận. -     Soát xét việc tổng hợp ngân sách hàng năm...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Marketing (Assistant Brand Manager)

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Quan hệ Báo cáo: Báo cáo cho Trưởng ban Nhãn hiệu (ngành hàng phụ trách) Tóm tắt công việc:Hỗ trợ Trưởng bộ phận Marketing ngành hàng/Trưởng ban Nhãn...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Truyền Thông Marketing - Senior Media Planner

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Truyền thông Marketing về tiến độ & sự chuẩn xác trong việc theo dõi và thực hiện các chương trình quảng cáo...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Truyền Thông Trực Tuyến Marketing (Senior Digital Marketing Executive)

  Vinamilk - Salary: Competitive

   TÓM TẮT CÔNG VIỆC• Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Truyền thông Trực tuyến trong việc theo dõi và thực hiện các chương trình quảng cáo truyền...
  Ho Chi Minh
hZWYm5tglG-VmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...