Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJlgkXCak5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Merchandise Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Plan product portfolio & develop merchandising strategies (for rebranding project - home fashion).Manage & analyze sales data...
  Ha Noi
 • Associate Recruitment Consultant

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Sales (30%) Existing business developed & retainedNew Business acquired Make regular outside sales, telesales and send marketing materials to...
  Ha Noi
 • Chủ quản kinh doanh

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Giai đoạn đầu: Nghiên cứu thị trường máy tính và phụ kiện ngoại vi.Giai đoạn sau sẽ hỗ trợ tuyển dụng và dẫn dắt nhóm thực hiện công việc vận hành...
  Bac Ninh
 • Tổng Giám đốc (CEO)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1.     Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty Chỉ đạo xây dựng Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty.Chỉ đạo...
  Ha Noi
 • Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm (Đầu Tư)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1.      Phát triển sản phẩm: Tìm hiểu, phân tích các xu hướng chủ đạo ảnh hưởng đến thị trường vốn trong nước và quốc tế;Nghiên cứu thị trường,...
  Ha Noi

Pages

hZWYnJlgkXCak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...