Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlppilXKVnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

5 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Kế Toán Trưởng (Công ty thành viên)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Xây dựng sơ đồ hạch toán kế toán của Công ty và mô tả công việc kế toán phần hành làm cơ sở hoạch định công tác kế toán và...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Kế toán

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Kiểm tra chứng từ đầu ra các nghiệp vụ kế toán phát sinh đến doanh thu dự án được phân công, hạch toán lên công nợ theo đối tượng Hợp đồng/Khách hàng...
  Ho Chi Minh
hZWYlppilXKVnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...