Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnppik2qZm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Assistant Manager - Finance Business Partner (Commercial Functions)

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  The Commercial Finance Business Partner will work in partnership with Commercial Stakeholders (mainly Sales and Marketing departments) across the...
  Ho Chi Minh
 • Operation Officer - Fund Management Company

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: $1,000 - $1,200

  Handle daily works related to Portfolio Management and Fund Management:- Cash management, inform daily investable amount to investment Division.-...
  Ho Chi Minh
 • AD Planning Officer

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: Competitive

  1/ JOB PURPOSE The role holder will primarily be responsible for the costing for compensation scheme/contests forAD and different statistics,...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kế Toán Tài Sản Cố Định - Xây Dựng Cơ Bản

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Kế Toán Dự Án và Tài sản cố định về các hoạt động: Thực hiện việc hạch toán các tài khoản liên quan đến Tài sản cố...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kiểm Soát Ngân Sách

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Xây dựng và phê duyệt kế hoạch ngân sách cho các dự án đầu tư.Triển khai và báo cáo kiểm soát ngân sách các dự án.Tham gia xây dựng và áp dụng các qui...
  Ho Chi Minh
 • Research Manager / Senior Researcher (HR Services)

  ANPHABE.COM - Salary: Competitive

  Anphabe is looking for a passionate Researcher who responsible for researches on talent motivations to strategic advices on employer brand positioning...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

  C.T Group - Salary: Competitive

  Xây dựng và triển khai thực hiện quy định, quy trình liên quan đến hoạt động Kiểm soát nội bộ trong phạm vi toàn Tập Đoàn; Theo dõi, kiểm tra, đánh...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên/ Nhân Viên Kế Toán

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh quyết toán của Công ty. Thực hiện các thủ tục Thu – Chi của Công ty.Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu tất cả chi phí...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động/kế hoạch kinh doanh định kỳ (năm/ 6 tháng/ quý/ tháng) của các đơn vị hoặc các báo...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động/kế hoạch kinh doanh định kỳ (năm/ 6 tháng/ quý/ tháng) của các đơn vị hoặc các báo...
  Ho Chi Minh
 • Giám đốc Trung tâm Thu hồi nợ

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  -  Quản lý và điều hành hoạt động của Trung Tâm theo đúng định hướng của Công ty. - Phối hợp với các phòng ban liên quan để xây dựng các chiến lược...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Trung Tâm Thu Hồi Nợ

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: -  Quản lý và điều hành hoạt động của Trung Tâm theo đúng định hướng của Công ty. - Phối hợp với các phòng ban liên quan để xây...
  Ho Chi Minh
 • KẾ TOÁN TRƯỞNG

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  CÔNG VIỆC CHÍNH (Key Accountabilities):  I. Tổ chức vận hành nghiệp vụ Kế toán   1. Tổ chức hệ thống và duy trì quản trị vận hành nghiệp vụ Kế toán ...
  Ha Noi
 • Chief financial officer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Tham gia hoạch định chiến lược Tài chính trung - dài hạn và quản trị công tác kế hoạch tài chính: - Tiến hành phân tích toàn diện tình hình...
  Ha Noi
 • Giám Đốc Đầu Tư

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Tổ chức hoạt động Đầu tư   Xây dựng các chiến lược đầu tư và sản phẩm đầu tư mới theo danh mục đầu tư (Đầu tư quỹ đất, Đầu tư chuỗi giáo dục,...
  Ha Noi
 • Giám Đốc Đầu Tư

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Tổ chức hoạt động Đầu tư   Xây dựng các chiến lược đầu tư và sản phẩm đầu tư mới theo danh mục đầu tư (Đầu tư quỹ đất, Đầu tư chuỗi giáo dục,...
  Ha Noi
hZWXnppik2qZm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...