Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZglmublJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

20 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Operation Officer - Fund Management Company

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: $1,000 - $1,200

  Handle daily works related to Portfolio Management and Fund Management:- Cash management, inform daily investable amount to investment Division.-...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Tài chính

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Giao dịch tín dụng với ngân hàng, công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính khác (chuẩn bị phương án vay, rà soát các hợp đồng, các báo cáo liên...
  Ho Chi Minh
 • Giám Sát Tài Chính – Ngân Sách (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Lập kế hoạch tài chính, ngân sách, dự toán cho Khối Quản Lý Khu Dân Cư và từng dự án.Cân đối dòng tiền, làm việc với đối tác, nhà thầu để sắp xếp ngân...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Thẩm Định Dự Toán

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  - Kiểm soát và lập bảng khối lượng thi công đảm bảo tính chính xác theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra phê duyệt. - Lập bảng dự toán xây dựng theo...
  Ho Chi Minh
 • Kế Toán Viên – Công ty Thành viên

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  - Nhận , nhập các số liệu kế toán chi tiết tiến hành hạch toán đảm bảo tính đúng đắn, hợp lý, hợp lệ, tuân thủ các nguyên tắc kế toán - Thực hiện...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động/kế hoạch kinh doanh định kỳ (năm/ 6 tháng/ quý/ tháng) của các đơn vị hoặc các báo...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

  Vinamilk - Salary: Competitive

  • Thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành Tổng hợp để lập các báo cáo kế toán đúng kỳ; hướng dẫn thực hiện và...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên/ Nhân Viên Kế Toán

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh quyết toán của Công ty. Thực hiện các thủ tục Thu – Chi của Công ty.Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu tất cả chi phí...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị Hoạt Động Sản Xuất

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Thu thập và tổng hợp thông tin để hỗ trợ việc lập Kế hoạch giá nguyên vật liệu, cho từng tháng theo từng ngành hàng, từng sản phẩm cho năm kế hoạch,...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Phân tích đầu tư về các hoạt động: Theo dõi việc lập báo cáo tài chính hàng tháng của các công ty con, liên doanh,...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH THUẾ

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Hoạch định thuế về việc: Thu thập thông tin, dữ liệu, chính sách luật pháp, đưa ra nhận định, phân tích để phục vụ...
  Ho Chi Minh
hZWXnpZglmublJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...