Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dklXCWlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

7 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Audit Accounting Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Description We have 20 professional staffs/managers. You will work with them for the client & professional service together. In terms of internal...
  Ha Noi
 • Audit Accounting Senior

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Description We have 20 professional staffs/managers. You will work with them for the client & professional service together. In terms of internal...
  Ha Noi
 • FINANCIAL EXECUTIVE

  Global Human Resource Solution - Salary: $1,200 - $1,500

  1/ Tổng hợp và xử lý số liệu doanh thu, chi phí từ các bộ phận:  - Lập kế hoạch theo dõi, giám sát, phân tích các đầu mục chi phí Công ty. - Phân...
  Ho Chi Minh
 • PLANNING EXECUTIVE (FINANCIAL FIELD)

  Global Human Resource Solution - Salary: $1,300 - $1,500

  1/ Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu về doanh số đa chiều. - Lập kế hoạch kinh doanh hằng năm, đánh giá, giám sát hiệu quả hoạt động kinh doanh đa chiều ...
  Ho Chi Minh
hZWYm5dklXCWlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...