Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVhmG6UmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

15 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm quản lý và cập nhật các tài liệu về quy trình, hướng dẫn và báo cáo quản lý rủi ro. Chịu trách nhiệm soạn lập các tài liệu quản trị...
  Ho Chi Minh
 • Senior Trade Compliance Analyst

  Cargill Vietnam - Salary: Competitive

  40% Country Trade compliance operations strategy, procedure, identification, develop and implementation Apply and maintain trade...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Cấp Cao Kiểm Toán Nội Bộ

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  1. Triển khai chi tiết kiểm toán nội bộ theo quy chế Tiểu ban Kiểm toán Hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện quy...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kế Toán Giá Thành & Chi Phí

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Kế toán Giá thành & Chi phí về việc tính toán và phân tích biến động giá thành, chi phí sản xuất của các đơn vị...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành Tổng hợp để lập các báo cáo kế toán đúng kỳ;Hướng dẫn thực hiện và...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Tóm tắt công việc Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (KTNB) có nhiệm vụ thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ theo như mô tả trong kế hoạch và chương...
  Ho Chi Minh
 • Financial Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Drive the company’s financial planningPerform risk management by analyzing the organization’s liabilities and investmentsDecide on investment...
  Ho Chi Minh
 • Senior Transfer Pricing

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tax Consultant, Transfer Pricing - International Tax Services As part of International Tax Services – Transfer Pricing (TP) team, you will have an...
  Ha Noi
 • Risk Management Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  A. MAIN RESPONSIBILITIES: Designing and implementing an overall risk management process for the company.Performing a risk assessmentPerforming a...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng Kế toán tổng hợp và Chính sách kế toán

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Qui hoạch các công tác hạch toán, xây dựng  và thiêt kế hệ thống để đảm bảo hạch toán, kiểm soát hạch toán chính xác, đầy đử kịp thời và tối ưu nguồn...
  Ha Noi
hZWXnZVhmG6UmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...