Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxmkm2VmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

17 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Nhân Viên Định Phí Bảo Hiểm - Actuarial Staff

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: $500 - $1,500

  A career in the Actuarial department will provide you an opportunity to be part of a young, dynamic and expanding team, who highly specializes in...
  Ho Chi Minh
 • Agency Planning Senior Officer (Sales Support)

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: $1,000 - $1,500

  Sales Strategy/Tactics Planning (Business Plan, Target Setting, Contests Planning, Sales Project Planning, etc)Sales Analysis (Business Sales Analysis...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên/ Nhân Viên Kế Toán

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh quyết toán của Công ty. Thực hiện các thủ tục Thu – Chi của Công ty.Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu tất cả chi phí...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm quản lý và cập nhật các tài liệu về quy trình, hướng dẫn và báo cáo quản lý rủi ro. Chịu trách nhiệm soạn lập các tài liệu quản trị...
  Ho Chi Minh
 • Cost and Budget Supervisor

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Participation in establishing, revising company's yearly budgetCheck & follow up each Department in making and using budgetMake management reports...
  Hung Yen
 • Head of Internal Control & Risk Management Department

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Directly advise the Board of Directors on the implementation of internal control and risk management activities.Develop plans and organize regular and...
  Ha Noi
 • Chuyên Viên Cao Cấp Hệ Thống Tài Chính

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tuân thủ nghiêm túc nội quy lao động của Ngân hàng.Làm việc trực tiếp với các khối Kinh doanh và bộ phận hỗ trợ khối Kinh doanh để hiểu nhu cầu khai...
  Ha Noi
 • Giám đốc Nhóm Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hoạch định và theo dõi kết quả kinh doanh sản phẩm: Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm trên cơ sở phân tích thị trườngPhối hợp với KPP và BP Kinh...
  Ho Chi Minh
 • Giám đốc Nhóm Sản phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của các nhóm sản phẩm Tín dụngXây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược...
  Ho Chi Minh
 • Tổng Giám đốc Điều hành

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,600 - $3,400

  Báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT.Quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty. Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ các mục...
  Can Tho
 • Chuyên viên cao cấp mua sắm IT

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  a. Nghiên cứu thị trường. Thường xuyên cập nhật thông tin và kiểm tra tình trạng hoạt động của các nhà cung cấp trên thị trường.Tìm hiểu, cập nhật...
  Ha Noi
 • Chuyên gia Phân Tích Rủi Ro Ngành

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  - Định hướng và phát triển công tác phân tích, quản trị rủi ro ngành Tư vấn thông tin thị trường và hỗ trợ xây dựng phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu...
  Ha Noi
 • Chuyên gia đánh giá chất lượng QTRR Hoạt động

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Lập các báo cáo đánh giá phân tích chuyên sâu trạng thái rủi ro của từng tiểu loại rủi ro và hiệu quả QTRR của toàn hệ thống.Đánh giá các sự kiện rủi...
  Ha Noi
 • Chuyên gia Chính sách TDCN

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Nghiên cứu và phát triển: Nghiên cứu cập nhật các chuẩn mực, kỹ thuật và thực hành quản trị rủi ro tiên tiến.Nghiên cứu và lựa chọn các đối tác tổ...
  Ha Noi
hZWXnJxmkm2VmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...