Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjlGmUlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

23 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Commercial Finance Executive

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  The Commercial Finance Executive will work in partnership with Commercial stakeholders (mainly Sales, Marketing, Customer Service departments) across...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm quản lý và cập nhật các tài liệu về quy trình, hướng dẫn và báo cáo quản lý rủi ro. Chịu trách nhiệm soạn lập các tài liệu quản trị...
  Ho Chi Minh
 • Senior Trade Compliance Analyst

  Cargill Vietnam - Salary: Competitive

  40% Country Trade compliance operations strategy, procedure, identification, develop and implementation Apply and maintain trade...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Cấp Cao Kiểm Toán Nội Bộ

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  1. Triển khai chi tiết kiểm toán nội bộ theo quy chế Tiểu ban Kiểm toán Hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc kiểm tra tính tuân thủ trong việc thực hiện quy...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kế Toán Giá Thành & Chi Phí

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Kế toán Giá thành & Chi phí về việc tính toán và phân tích biến động giá thành, chi phí sản xuất của các đơn vị...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành Tổng hợp để lập các báo cáo kế toán đúng kỳ;Hướng dẫn thực hiện và...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

  Vinamilk - Salary: Competitive

  Tóm tắt công việc Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (KTNB) có nhiệm vụ thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ theo như mô tả trong kế hoạch và chương...
  Ho Chi Minh
 • Procurement and Finance Business analyst

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Participate in the team to design new Finance and Procurement processes Pilot new process and execute it once it approvedCreate Dashboard, Matrix...
  Ha Noi
 • Costing Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Participate in the team to design new Finance and Procurement processes Pilot new process and execute it once it approved Prepare all proposals and...
  Ha Noi
 • Senior Transfer Pricing

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tax Consultant, Transfer Pricing - International Tax Services As part of International Tax Services – Transfer Pricing (TP) team, you will have an...
  Ha Noi
 • Performance Management Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Work in a team to build tools and methodology to assess strategic projects by value and track projects performanceValue management tools...
  Ha Noi
 • Risk Management Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  A. MAIN RESPONSIBILITIES: Designing and implementing an overall risk management process for the company.Performing a risk assessmentPerforming a...
  Ho Chi Minh
 • Product Owner

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Act as a principal voice of customer, customer and / or end-user ambassadorLead evolution of and own product vision and customer value...
  Ha Noi
 • Trưởng Phòng Mua Sắm

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý tập trung quan hệ với các đối tác cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên toàn hệ thốngChịu trách nhiệm xuyên suốt quy trình mua sắm phục vụ dự án và...
  Ha Noi
 • Change Management Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển kế hoạch và thực hiện các chương trình hỗ trợ chuyển đổiTham gia xây dựng và triển khai các hoạt động đào tạo...
  Ha Noi

Pages

hZWXnZVjlGmUlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...