Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VhlnCXnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

12 jobs found in Ho Chi Minh

Refine Your Results
 • Senior Credit Accountant (South)

  PepsiCo Foods Vietnam - Salary: Competitive

  1/ Timely and accurately perform AR activities to support Sales and ensure compliance with S2C process, procedures and policies through periodical...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Tài Chính

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Giao dịch tín dụng với ngân hàng, công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính khác (chuẩn bị phương án vay, rà soát các hợp đồng, các báo cáo liên...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Nguồn vốn

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Huy động vốn ngân hàng và các tổ chức khác: trao đổi, cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của ngân hàng/ Tổ chức; kiểm soát nội dung các hợp đồng/ thỏa thuận...
  Ho Chi Minh
 • Phó Giám đốc Nguồn vốn (Quốc tế)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Huy động vốn ngân hàng quốc tế và các tổ chức quốc tế khác: trao đổi, cung cấp hồ sơ cấp tín dụng theo yêu cầu của ngân hàng/ Tổ chức; kiểm soát nội...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng Nguồn vốn (Quốc tế)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Phụ trách hồ sơ giao dịch huy động vốn từ ngân hàng quốc tế và các tổ chức quốc tế khác: chuẩn bị, cung cấp hồ sơ vay vốn/ phát hành bảo lãnh theo yêu...
  Ho Chi Minh
 • Head of Collection

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  WHAT CAN WE OFFER: Income: official salary, fix + performance-based bonus Work in dynamic international environmentPotential of growth Employee...
  Ho Chi Minh
hZWYl5VhlnCXnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...