Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpZkkm-am5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

37 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • ERP Consultant

  RGF Executive Search - Salary: $1,200 - $2,000

  Successful execution and delivery of assigned project activities and work streams Leverage standard functional Microsoft Dynamics Navision to...
  Ho Chi Minh
 • FINANCIAL DIRECTOR (C.F.O)

  Global Human Resource Solution - Salary: $2,500 - $3,000

  Common Duties & Responsibilities: 1. Cash management & Trade servives · Liquidity at all time with lowest cost, estimate cash forecast...
  Ho Chi Minh
 • Project Analyst

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Proactively work with Partners and Partner Account Managers (PAMs) on timely submission of Proof of Performance of the partner investments...
  Ha Noi
 • Chuyên viên cao cấp mô hình và phân tích thị trường vĩ mô, Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $2,200

  Mô Tả Công Việc Xây dựng, cập nhật hệ thống dashboards để phục vụ cho mô hình dự báo định lượng bao gồm: cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô,...
  Ha Noi
 • Chuyên viên cao cấp quản lý chi phí (Cost management Senior Officer)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,500 - $2,000

  Mô Tả Công Việc Hỗ trợ Giám đốc quản lý chi phí trong việc tổ chức, điều phối, giám sát công tác lập kế hoạch chi phí của Ngân hàng trên...
  Ha Noi
 • Cost Controller

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hỗ trợ Giám đốc quản lý chi phí trong việc tổ chức, điều phối, giám sát công tác lập kế hoạch chi phí của Ngân hàng trên qui mô từng Khối cũng như...
  Ha Noi
 • Kế toán trưởng

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Tổ chức nhân sự phòng Tài chính kế toán Chịu trách nhiệm tổng thể việc phân công nhiệm vụ, đánh giá kết quả công việc cho nhân viên phòng...
  Ha Noi
 • Chuyên viên cao cấp phân tích kinh doanh khách hàng doanh nghiệp

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính cho Khối BB. Bao gồm hệ thống các báo cáo định kỳ và đột xuất, bao gồm các phân tích để chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu, ...
  Ha Noi
 • Chuyên viên cao cấp Phát triển & Vận hành Ứng dụng

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng Thiết kế chi tiết ứng dụng.Lập trình ứng dụng.Kiểm thử ứng dụng.Đóng gói phát triển để chuyển giao cho...
  Ha Noi
 • Chuyên viên cao cấp Chính sách quản trị tài chính

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Công việc chính 1. Phụ trách các chính sách, quy định, hướng dẫn về kế toán quản trị, báo cáo quản trị của Đơn vị, liên quan tới: Các cơ chế,...
  Ha Noi
 • Chuyên viên cao cấp quản lý chi phí

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hỗ trợ Giám đốc quản lý chi phí trong việc tổ chức, điều phối, giám sát công tác lập kế hoạch chi phí của Ngân hàng trên qui mô từng Khối cũng như...
  Ha Noi
 • Chief Accountant

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,200 - $1,500

  Các trách nhiệm, nghĩa vụ chính: 1.Tổ chức nhân sự phòng Tài chính kế toán Chịu trách nhiệm tổng thể việc phân công nhiệm vụ, đánh giá...
  Ha Noi
 • Chuyên viên cao cấp phân tích kinh doanh Khối S&D

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn...
  Ha Noi
 • Front-End Software Engineer

  Greyfinders - Salary: $800 - $1,500

  Responsibilities: ● Code prototypes into functioning websites using Angular5 , React-Redux, HTML5, CSS3, and Javascript (Client-side & Server...
  Jakarta
 • Data Engineer

  Greyfinders - Salary: $800 - $1,500

  Responsibilities: ● Design and develop highly scalable, end-to-end pipeline for processing and analyzing large volumes of complex data. ● Assist the...
  Jakarta
 • Back-End Software Engineer

  Greyfinders - Salary: $1,000 - $1,500

  Responsibilities : ● Write high-quality, clean, maintainable code using engineering best practices (unit testing, source control, continuous...
  Jakarta
 • Android Engineer

  Greyfinders - Salary: $800 - $1,500

  Responsibilities : Collaborate with designers, product, and other engineers within and across a team Write clean and maintainable code Collaborate...
  Jakarta

Pages

Lazy Load...