Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdpk3GWm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

10 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Receptionist (working shifts)

  SONKIM LAND - Salary: Competitive

  Greet and welcome guests. Solving residents’ complaints and requirementsCoordinate with other related departments to ensure the residents’...
  Ho Chi Minh
 • Thư Ký Dự Án

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Soạn thảo, quản lý văn thư, công văn hành chính, lưu trữ hồ sơ dự án (bản vẽ, hồ sơ thầu, hồ sơ pháp lý và hồ sơ phát sinh khác liên quan đến dự án)...
  Ho Chi Minh
 • Admin Team Lead

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý Team 3 bạn trở lên.Quản lý công việc hành chính công ty Xây dựng môi trường làm việc theo văn hóa công ty. Tổ chức các hoạt động event...
  Ha Noi
 • Assistant Finance Manager

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,500 - $2,500

  About the Employer Subsidiary of an MNC headquartered in London, United Kingdom. The business deals with manufacturing and selling of advanced...
  Ha Noi
 • Administration Manager / Assistant Administration Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Canteen & food supplier management (must) – serving 3,000-5,000 employeesSecurity control & management (must) – both outsourced and internal...
  Phu Tho
 • Giám đốc Điều hành

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,700 - $2,600

  Báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc.Quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty. Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ các...
  Can Tho
 • Logistics and Administrator (Import/export for medical devices)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Work with customs.Be in charge of making Consumption ratio/year end report.Monitor customs clearance for import & export shipmentsControl tax...
  Ho Chi Minh
 • Administration Manager/Assistant Administration Manager

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $1,500 - $3,500

  About the Employer A Fortune's Change the World top 50 employers. A high-end HongKong International Group operating 20 apparel manufacturing...
  Ha Noi
  Phu Tho
hZWXnJdpk3GWm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...