Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplpkWmcmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Thư Ký (nhập dữ liệu bồi thường, giải phóng mặt bằng)

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tiếp nhận, phân loại, lập danh mục và lưu trữ hồ sơ liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng.Scan hồ sơ, nhập liệu vào phần mềm/ chương trình lưu...
  Ho Chi Minh
 • General Administration

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: From: $1,000

  1. Công việc:- Thực hiện các công việc báo cáo tuần – tháng - Quý (sale và tài chính) cho Ban Giám đốc, công ty chinhánh và tập đoàn (Italy)- Thực...
  Ha Noi
hZWXnplpkWmcmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...