Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xml3GdlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found in Ho Chi Minh

Refine Your Results
 • SALES ADMIN CUM BUSINESS DEVELOPMENT

  ANPHABE - Salary: Competitive

  Prepare and complete legal documents (quotation, contract, invoice,...)Prepare proposals for sponsors and clients based on given informationData entry...
  Ho Chi Minh
 • Nhân viên Lưu trữ

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Nhận hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban/ đơn vị bàn giao tiến hành kiểm kê và xác nhận bàn giao.Phân loại hồ sơ theo dự án, thủ tục để lưu trữ.Scan toàn...
  Ho Chi Minh
hZWYl5xml3GdlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...