Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVnlmyUlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Server Developer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $500 - $1,500

  ● Translate requirements into complicated but clean and efficient code; ● Produce prototypes of ideas and features; ● Create unit tests and...
  Ha Noi
 • PR and Communications Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,100 - $1,200

  Develop, support & promote company Brand through message development, social media content creation and media outreach.Develop and disseminate...
  Ho Chi Minh
 • Assistant Plant Manager North

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  a/  Manage production activity - Check raw material and finished product inventory daily.- Check material using between theory and actual monthly.-...
  Ha Nam
 • HR Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  For Administration - Human Resources write procedure.Responsible for the BOD of HR Administration activities in the company.Understand the Labour Law,...
  Ha Nam
 • Technical Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Ensure that effective process engineering works are conducted in co-operation with production functionSupport production function with quality...
  Quang Ngai
 • QA Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Management of raw material audits, finished product audits, customer complaints, internal product non-conformities, and raw material non-conformities,...
  Quang Nam
 • Account Executive

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  The Account Executive leads our most valued customers into the digital age. Embracing a challenger mindset, the successful Account Executive manages,...
  Ha Noi
 • Phó Giám đốc Nhà máy

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý công tác hành chính nhân sự, chế độ bảo hiểm xã hội.Quản lý nhu cầu tuyển dụng lao động, đào tạo lao động.Quản lý các mục tiêu KPI kinh doanh...
  Phu Tho
 • Marketing Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Xây dựng kế hoạch marketing 3 tháng một dựa trên kế hoạch doanh thu của công ty và bộ phận Community and event.Phối hợp với phòng Community and event...
  Ha Noi
 • Operations Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý hệ thống các site theo định hướng và tiêu chuẩn của Công ty;Trực tiếp chỉ đạo để triển khai hoạt động theo kế hoạch đề ra;Phối hợp với bộ phận...
  Ho Chi Minh
 • Kỹ Sư Hệ Thống

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Phối hợp cùng đội phát triển và đội vận hành để đảm bảo nền tảng công nghệ đáp ứng được nhu cầuXây dựng và đảm bảo môi trường hoàn chỉnh CI/CD cho...
  Ha Noi
 • Phiên dịch Tiếng Nhật kiêm hành chính viên

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Thực hiện tất cả các công việc biên phiên dịch Tiếng Nhật và Tiếng Anh.Hỗ trợ thực hiện tất cả các công việc hành chính khác.Hỗ trợ Trưởng/phó phòng...
  Ha Noi
 • Sales Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  - Manage and train sales team- Contact and promote company’s products to architect, developer, main-contractor and consultant.- Make strategy (weekly,...
  Ha Noi

Pages

hZWXnZVnlmyUlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...