Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimHCcmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found

Refine Your Results
 • Key Account Executive

  Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

  Planning on customer investment plan together with trading term planning for key account customer.Building category growth plan for the whole channel...
  Ho Chi Minh
 • CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  Vinamilk - Salary: Competitive

  1. Lập và thực hiện các kế hoạch phát triển ban Thương mại điện tử (TMĐT) và đối tác TMĐT: Lập và thực hiện các kế hoạch bán hàng và các kế hoạch...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Siêu Thị - Senior Key Account Executive

  Vinamilk - Salary: Competitive

  1. Quản lý kết quả bán hàng: Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh đối với khách hàng siêu thị trên địa bàn thông qua vai trò là đầu mối chính...
  Ho Chi Minh
hZWYmJhimHCcmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...