Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZhok3CbmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

25 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

  Global Human Resource Solution - Salary: $3,000 - $3,500

  Tham mưu cho Ban TGĐ về việc hoạch định và triển khai các chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển ...
  Ho Chi Minh
 • Business Development Head

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Responsible for P&L, cash flow and market share driven growth decision for the cityResponsible for end to end business development of the...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
  Da Nang
 • GĐ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÙNG

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Mục tiêu công việc: Thay mặt Giám đốc Khối S&D chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của các chi nhánh trong phạm vi vùng được giao. ...
  Ho Chi Minh
 • GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VÙNG

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Mục tiêu công việc: Quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động Phát triển kinh doanh mảng BB thuộc các vùng/BBC được giao phụ trách qua việc...
  Ho Chi Minh

Pages

Lazy Load...