Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhil2-dlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

2 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Chuyên viên Số hóa giáo trình

    Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

    Thực hiện công tác TNA để đưa ra phương án xây dựng E-learning phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu trong từng giai đoạn/ thời kỳ.Xây dựng...
    Ho Chi Minh
hZWYmJhil2-dlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...