Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdglm-XnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

8 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • UI UX Designer (Website & Mobile App)

  Dai-ichi-life Vietnam - Salary: Competitive

  Assist to implement Design Support to promote Dai-ichi Life VN branding. Investigating user experience design requirements for our suite of digital...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Thiết kế - Designer

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: Competitive

  Design Standee/backdrop/Banner/etc…per requestTake photos for Event/Meeting/WorkshopParticipate in preparing and organizing AD event/meeting/workshop...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng Quản lý thiết kế nội thất

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Nghiên cứu định hướng thiết kế nội thất của các dự án theo định hướng phát triển thị trường của sản phẩm.Giám sát quá trình thiết kế Nội thất, điều...
  Ho Chi Minh
 • Phó phòng quản lý thiết kế cảnh quan

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham mưu cho lãnh đạo phòng ban các công việc liên quan đến chuyên ngành cảnh quanPhối hợp các bộ phận chuyên môn, các phòng ban có liên quan xử lý...
  Ho Chi Minh
hZWYmpdglm-XnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...