Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5Vllm2cnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Front-end Architect

  RGF Executive Search - Salary: $3,500 - $5,000

  Design the front-end architecture for enterprise web applications Collaborate with other front-end engineers (expats and local Vietnamese) to evolve...
  Ho Chi Minh
 • Senior Front-end Engineers

  RGF Executive Search - Salary: $3,500 - $5,000

  Design the front-end architecture for enterprise web applications Collaborate with other front-end engineers (expats and local Vietnamese) to evolve...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng phòng kĩ thuật vải

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $2,000 - $3,000

  Xây dựng và lập kế hoạch:   - Lập kế hoạch làm việc của  Phòng theo định kỳ năm/ mùa vụ/ tháng. - Lên kế hoạch về form dáng, thông số, mẫu chuẩn...dựa...
  Ha Noi
Lazy Load...