Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5domnGXl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Kiến Trúc Sư Thiết Kế Hình Ảnh

    Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

    Thực hiện phối cảnh 3D cho phương án kiến trúc, nội thất, cảnh quan.Thực hiện vẽ 3D về nội thất (căn hộ mẫu, phòng kinh doanh).Kết xuất hình ảnh, hỗ...
    Ho Chi Minh
hZWXn5domnGXl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...