Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tglHKbmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found in Ho Chi Minh

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Chuyên viên Quản lý Thiết kế

    RICONS - Salary: $700 - $2,000

    Điều phối, thực hiện và chịu trách nhiệm bộ môn thuộc dự án thiết kế phụ trách. Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và kiểm soát việc thực hiện thiết...
    Ha Noi
    Ho Chi Minh
hZWYm5tglHKbmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...