Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xil2ycmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Marketing & Employer Brand Associate

  ANPHABE.COM - Salary: Competitive

  IMPACTS you would create: Creative ideas and effective execution of employer branding projects, media campaigns, and events.Interactive activities...
  Ho Chi Minh
 • Assistant Internal Control and Legal Manager

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  This position is responsible for: Implement Group business control guidance (ICRF, ITAC), toolbox and good practices.Play a role of...
  Ho Chi Minh
 • Sales Supervisor - Central ( Hue, Quang Tri Quang Binh)

  Bel Vietnam - Salary: Competitive

  Role purpose: Accountable for achieving & delivery a monthly local sell-out of Bel products.Responsible for implementation & rolling-out...
  Ho Chi Minh
 • Area Sales Manager - HCM

  Bel Vietnam - Salary: Competitive

  Role purpose: In charge of one of the areas in HCM.Work with distributor field sales team (Regional down to salesmen).Work with sub-distributors...
  Ho Chi Minh
 • Sales Consultant - Chuyên Viên Tư Vấn

  ANPHABE.COM - Salary: Competitive

  Find suitable ways to contact potential partners; discover their needs and explore opportunities to provide customized solutions.Close business deals...
  Ho Chi Minh
 • Master Planning & Replenishment Manager

  Bel Vietnam - Salary: Competitive

  Role purpose: The Master Planning Manager is responsible of master production schedule of Vietnamese factory to supply Vietnam and other ASEAN...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Pháp chế Khách hàng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tổng hợp, rà soát hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, soạn thảo các văn bản, công văn, đơn thư, tờ trình… phục vụ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan...
  Ho Chi Minh
 • Nhân viên Lưu trữ

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Nhận hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban/ đơn vị bàn giao tiến hành kiểm kê và xác nhận bàn giao.Phân loại hồ sơ theo dự án, thủ tục để lưu trữ.Scan toàn...
  Ho Chi Minh
 • SC & Subcontracting Quality Manager

  Bel Vietnam - Salary: Competitive

  Role purpose: This position is responsible for coordinating the end to end quality of Bel products in VTN and APAC cluster, according to the...
  Ho Chi Minh
 • Trade Marketing Manager

  Bel Vietnam - Salary: Competitive

  We are looking for an experienced Trade Marketing Managers to drive the success of effective marketing and promotional activities of the company. An...
  Ho Chi Minh
 • Payable Accountant - Operational

  Bel Vietnam - Salary: Competitive

  Job purpose: To manage the Accounts Payable for the operational & logistic business partner of the company.To ensure timely payment of staff...
  Ho Chi Minh
 • Senior Brand Manager

  Bel Vietnam - Salary: Competitive

  Job purpose The Senior Brand Manager leads the strategic development and execution to drive sustainable growth for a brand / group of brands. To do...
  Ho Chi Minh
 • Regional Sales Manager - North

  Bel Vietnam - Salary: Competitive

  Role purpose: The Regional Sales Manager leads sales regional team, the trade, and works with different distributors to deliver sustained...
  Ha Noi
 • Phó Chánh Văn Phòng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham mưu, đề xuất Chánh Văn phòng triển khai/ phối hợp với Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan để thực thi công việc của Văn phòng cho Tập...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Khối Tài Chính

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm soát và huy động dòng tiềnTham gia huy động, quản lý và điều tiết nguồn vốn.Xây dựng kế hoạch...
  Ho Chi Minh

Pages

hZWYl5xil2ycmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...