Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhil3GZk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

7 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Chuyên viên Huấn luyện Kinh doanh - Agency Training Executive

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: Competitive

  1/ Position Purpose:  Hỗ trợ Quản Lý Huấn Luyện Kinh Doanh & Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Khu trong việc...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
  Da Nang
 • C&B Senior Supervisor

  Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

  Consolidate info from functional managers for the monthly payroll (Incentive, OT, pay rise, other changes)Manage and complete monthly payroll...
  Binh Duong
 • Chuyên viên Đào Tạo

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham mưu, đề xuất Trưởng Bộ phận triển khai/ phối hợp với Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan để thực thi công việc của Văn phòng cho Tập đoàn.Hỗ trợ kết nối...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Phát triển tổ chức (Cơ cấu tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, Mô tả công việc, Hoạch định nguồn nhân lực).Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.Xây...
  Ha Noi
hZWYmJhil3GZk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...