Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZglmuamZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

8 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Recruitment Executive - Collaborator

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  1. Recruitment: Implement recruitment cycle: job briefing, job posting, screening applications, conducting interviews, providing short lists,...
  Ho Chi Minh
 • Recruitment Manager/ Quản Lý Tuyển Dụng

  Học viện Quản lý PACE - Salary: Competitive

  Quản lý và thực thi kế hoạch tuyển dụng nhân sự của tổ chức; Tìm kiếm, phát triển nguồn ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng;Điều phối việc...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Cấp Cao Tiền Lương & Phúc Lợi

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch lương, thưởng, phúc lợi hàng năm nhằm đạt mục tiêu tối đa hóa hiệu quả sử dụng ngân sách tiền lương.Theo dõi...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Phát Triển Nguồn Nhân Lực

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Thực hiện kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho nhân viên theo kế hoạch phê duyệt hàng năm nhằm đảm bảo nhân viên được trang bị đầy đủ kiến thức và...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên HRBP

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Thực hiện các công tác liên quan đến quan hệ lao động và kiểm soát tính tuân thủ của người lao động đối với các quy định của Tập đoàn/ Công ty và của...
  Ho Chi Minh
 • Phó phòng HRBP

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Thực hiện các công tác liên quan đến quan hệ lao động và kiểm soát tính tuân thủ của người lao động đối với các quy định của Tập đoàn và quy định của...
  Ho Chi Minh
hZWXnpZglmuamZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...