Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJdnlmyVl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

9 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • C&B Senior Supervisor

  Wipro Consumer Care Vietnam - Salary: Competitive

  Consolidate info from functional managers for the monthly payroll (Incentive, OT, pay rise, other changes)Manage and complete monthly payroll...
  Binh Duong
 • Chuyên viên Đào Tạo

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham mưu, đề xuất Trưởng Bộ phận triển khai/ phối hợp với Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan để thực thi công việc của Văn phòng cho Tập đoàn.Hỗ trợ kết nối...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng HCNS

  Sagen - Salary: Competitive

  Tóm tắt công việc Tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyển dụng – đào tạo – phát triển nguồn nhân lực.Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho hoạt động...
  Ho Chi Minh
 • Nhân Viên Lễ Tân

  Hưng Thịnh Incons (HTN) - Salary: Competitive

  Nhận và chuyển các cuộc điện thoại theo yêu cầu của khách hàng được gọi đến.Nhận và ghi lại các thông tin về khách hàng, báo lại cho...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Huấn luyện Kinh doanh - Agency Training Executive

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: Competitive

  1/ Position Purpose:  Hỗ trợ Quản Lý Huấn Luyện Kinh Doanh & Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Khu trong việc...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
  Da Nang
 • Country Manager

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  1.   Key Results Areas: Manage the Vietnam legal entity and ensure compliance with Value & Principles and code of conduct Major Activities: •  ...
  Ha Noi
 • Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: Competitive

  Phát triển tổ chức (Cơ cấu tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, Mô tả công việc, Hoạch định nguồn nhân lực).Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.Xây...
  Ha Noi
hZWYmJdnlmyVl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...