Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlppolWyVmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found in Ho Chi Minh

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Quản Lý Nhân Sự

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham mưu, đề xuất đến lãnh đạo Khối, lãnh đạo đơn vị các vấn đề liên quan đến: cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng ban, chính sách thu nhập, hệ...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Nhân Sự

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Công ty, Phòng ban.Tham gia hoạch định nguồn nhân lực/ xây dựng định biên nhân sự,...
  Ho Chi Minh
hZWYlppolWyVmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...