Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xjl26alJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

2 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • HEAD OF EXPORT SALES

  Global Human Resource Solution - Salary: $5,000 - $6,000

  a. Xuất khẩu: Chịu doanh số XK hàng gia dụng & chăm sóc KHXK, có nghiệp vụ XKTham gia triển lãm Ambiente & follow up sau triển...
  Ho Chi Minh
 • Sale Director (prefer FMCG, Agriculture)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $4,500 - $5,500

  Báo cáo kết quả kinh doanh và các vấn đề liên quan theo định kỳ và phát sinhPhối hợp với Marketing và các phòng ban thực hiện kế hoạch quảng bá, bán...
  Ho Chi Minh
hZWXm5xjl26alJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...